മെനു

#IndiaFightsCorona കോവിഡ്-19

register with aarogya setu
മൈഗവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റിനായി
സഹായ നമ്പറുകൾ
1075 ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം
1098 കുട്ടി
08046110007 മാനസികാരോഗ്യം
14567 മുതിർന്ന പൗരന്മാർ
14443 ആയുഷ് കോവിഡ് -19 കൗൺസിലിംഗ്
9013151515 മൈഗവ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക്
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻregister with co-winregister with aarogya seturegister with umang
നിങ്ങളുടെ
വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുക
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കുക
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:
 • നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ എങ്കിലും ലഭിച്ചിരിക്കണം.
 • നിങ്ങളുടെ പക്കൽ 13/14 അക്ക ഗുണഭോക്തൃ റഫറൻസ് ഐ.ഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺ‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ‌ കോവിൻ‌ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ‌ രജിസ്റ്റർ‌ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കോവിൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സാധൂകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദയവായി ഒ.ടി.പി നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
കോവിഡ് റിസോഴ്‌സുകൾ
As on : 28 Jul 2021, 08:00 IST (GMT+5:30)
സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ളത്
വാക്സിനേഷൻ
ഡോസ് നില
40,02,358 ഒരു ദിവസത്തിനു മുമ്പുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ
44,61,56,659 ആകെ വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ
SARS-CoV-2
Testing Status up to July 27, 2021
17,36,857 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചത് July 27, 2021
46,09,00,978 വരെ പരിശോധിച്ച ആകെ സാമ്പിളുകൾ
സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ളത്
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കേസുകൾ
3,99,436
1,336
പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ (1.27%)
ആകെ കേസ്
3,14,84,605
43,654
ഡിസ്ചാർജായവർ
(97.39%)
3,06,63,147
41,678
മരണങ്ങൾ
(1.34%)
4,22,022
640
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ 7,530
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,530
സജീവമായവർ 12
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,389
മരണങ്ങൾ 129
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,86,857
ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് 19,57,932
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 19,57,932
സജീവമായവർ 20,965
ഡിസ്ചാർജായവർ 19,23,675
മരണങ്ങൾ 13,292
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,09,28,545
അരുണാചൽ പ്രദേശ് 46,800
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 46,800
സജീവമായവർ 4,287
ഡിസ്ചാർജായവർ 42,292
മരണങ്ങൾ 221
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 8,26,897
ആസാം 5,61,455
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 5,61,455
സജീവമായവർ 15,035
ഡിസ്ചാർജായവർ 5,41,240
മരണങ്ങൾ 5,180
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,02,36,253
ബീഹാർ 7,24,597
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,24,597
സജീവമായവർ 484
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,14,474
മരണങ്ങൾ 9,639
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,31,15,431
ചണ്ഡിഗഢ് 61,938
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 61,938
സജീവമായവർ 37
ഡിസ്ചാർജായവർ 61,092
മരണങ്ങൾ 809
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 7,71,657
ഛത്തീസ്ഗഢ് 10,01,487
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,01,487
സജീവമായവർ 2,390
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,85,578
മരണങ്ങൾ 13,519
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,15,77,572
ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു 10,639
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,639
സജീവമായവർ 44
ഡിസ്ചാർജായവർ 10,591
മരണങ്ങൾ 4
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 6,11,238
ഡൽഹി 14,36,026
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 14,36,026
സജീവമായവർ 570
ഡിസ്ചാർജായവർ 14,10,410
മരണങ്ങൾ 25,046
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 97,79,440
ഗോവ 1,70,729
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,70,729
സജീവമായവർ 1,130
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,66,459
മരണങ്ങൾ 3,140
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 12,86,117
ഗുജറാത്ത് 8,24,774
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,24,774
സജീവമായവർ 285
ഡിസ്ചാർജായവർ 8,14,413
മരണങ്ങൾ 10,076
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,21,89,491
ഹരിയാന 7,69,796
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,69,796
സജീവമായവർ 701
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,59,471
മരണങ്ങൾ 9,624
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,12,10,455
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 2,05,383
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 2,05,383
സജീവമായവർ 923
ഡിസ്ചാർജായവർ 2,00,942
മരണങ്ങൾ 3,518
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 50,20,337
ജമ്മു കാശ്മീർ 3,20,866
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,20,866
സജീവമായവർ 1,124
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,15,367
മരണങ്ങൾ 4,375
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 59,58,987
ഝാർഖണ്ഡ് 3,47,022
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,47,022
സജീവമായവർ 247
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,41,650
മരണങ്ങൾ 5,125
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 91,35,931
കർണാടക 28,97,664
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 28,97,664
സജീവമായവർ 22,510
ഡിസ്ചാർജായവർ 28,38,717
മരണങ്ങൾ 36,437
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,94,18,505
കേരളം 33,05,245
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 33,05,245
സജീവമായവർ 1,45,876
ഡിസ്ചാർജായവർ 31,43,043
മരണങ്ങൾ 16,326
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,89,42,966
ലഡാഖ് 20,314
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 20,314
സജീവമായവർ 70
ഡിസ്ചാർജായവർ 20,037
മരണങ്ങൾ 207
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,50,773
ലക്ഷദ്വീപ് 10,149
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,149
സജീവമായവർ 82
ഡിസ്ചാർജായവർ 10,018
മരണങ്ങൾ 49
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 65,060
മധ്യപ്രദേശ് 7,91,767
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,91,767
സജീവമായവർ 138
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,81,117
മരണങ്ങൾ 10,512
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,90,72,495
മഹാരാഷ്ട്ര 62,76,057
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 62,76,057
സജീവമായവർ 85,447
ഡിസ്ചാർജായവർ 60,58,751
മരണങ്ങൾ 1,31,859
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 4,23,52,467
മണിപ്പൂർ 94,821
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 94,821
സജീവമായവർ 10,802
ഡിസ്ചാർജായവർ 82,521
മരണങ്ങൾ 1,498
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 12,44,428
മേഘാലയ 62,473
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 62,473
സജീവമായവർ 5,332
ഡിസ്ചാർജായവർ 56,101
മരണങ്ങൾ 1,040
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 10,34,508
മിസോറം 35,297
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 35,297
സജീവമായവർ 10,924
ഡിസ്ചാർജായവർ 24,233
മരണങ്ങൾ 140
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 8,13,061
നാഗാലാൻഡ് 27,472
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 27,472
സജീവമായവർ 1,316
ഡിസ്ചാർജായവർ 25,606
മരണങ്ങൾ 550
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 7,47,543
ഒറീസ 9,70,814
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,70,814
സജീവമായവർ 15,830
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,49,350
മരണങ്ങൾ 5,634
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,58,13,159
പുതുച്ചേരി 1,20,530
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,20,530
സജീവമായവർ 923
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,17,816
മരണങ്ങൾ 1,791
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 6,94,801
പഞ്ചാബ് 5,98,882
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 5,98,882
സജീവമായവർ 583
ഡിസ്ചാർജായവർ 5,82,018
മരണങ്ങൾ 16,281
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 92,98,892
രാജസ്ഥാൻ 9,53,575
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,53,575
സജീവമായവർ 278
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,44,344
മരണങ്ങൾ 8,953
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,08,45,538
സിക്കിം 25,616
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 25,616
സജീവമായവർ 3,075
ഡിസ്ചാർജായവർ 22,208
മരണങ്ങൾ 333
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 6,32,688
തമിഴ്നാട് 25,52,049
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 25,52,049
സജീവമായവർ 22,188
ഡിസ്ചാർജായവർ 24,95,895
മരണങ്ങൾ 33,966
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,17,30,273
തെലങ്കാന 6,42,436
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 6,42,436
സജീവമായവർ 9,237
ഡിസ്ചാർജായവർ 6,29,408
മരണങ്ങൾ 3,791
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 0
ത്രിപുര 77,412
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 77,412
സജീവമായവർ 3,754
ഡിസ്ചാർജായവർ 72,910
മരണങ്ങൾ 748
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 30,35,546
ഉത്തർപ്രദേശ് 17,08,226
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 17,08,226
സജീവമായവർ 798
ഡിസ്ചാർജായവർ 16,84,674
മരണങ്ങൾ 22,754
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 4,57,17,456
ഉത്തരാഖണ്ഡ് 3,41,874
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,41,874
സജീവമായവർ 659
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,33,854
മരണങ്ങൾ 7,361
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 56,16,096
പശ്ചിമ ബംഗാൾ 15,24,958
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 15,24,958
സജീവമായവർ 11,380
ഡിസ്ചാർജായവർ 14,95,483
മരണങ്ങൾ 18,095
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,83,33,619
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ 7,530
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,530
സജീവമായവർ 12
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,389
മരണങ്ങൾ 129
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,86,857
ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് 19,57,932
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 19,57,932
സജീവമായവർ 20,965
ഡിസ്ചാർജായവർ 19,23,675
മരണങ്ങൾ 13,292
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,09,28,545
അരുണാചൽ പ്രദേശ് 46,800
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 46,800
സജീവമായവർ 4,287
ഡിസ്ചാർജായവർ 42,292
മരണങ്ങൾ 221
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 8,26,897
ആസാം 5,61,455
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 5,61,455
സജീവമായവർ 15,035
ഡിസ്ചാർജായവർ 5,41,240
മരണങ്ങൾ 5,180
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,02,36,253
ബീഹാർ 7,24,597
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,24,597
സജീവമായവർ 484
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,14,474
മരണങ്ങൾ 9,639
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,31,15,431
ചണ്ഡിഗഢ് 61,938
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 61,938
സജീവമായവർ 37
ഡിസ്ചാർജായവർ 61,092
മരണങ്ങൾ 809
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 7,71,657
ഛത്തീസ്ഗഢ് 10,01,487
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,01,487
സജീവമായവർ 2,390
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,85,578
മരണങ്ങൾ 13,519
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,15,77,572
ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു 10,639
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,639
സജീവമായവർ 44
ഡിസ്ചാർജായവർ 10,591
മരണങ്ങൾ 4
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 6,11,238
ഡൽഹി 14,36,026
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 14,36,026
സജീവമായവർ 570
ഡിസ്ചാർജായവർ 14,10,410
മരണങ്ങൾ 25,046
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 97,79,440
ഗോവ 1,70,729
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,70,729
സജീവമായവർ 1,130
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,66,459
മരണങ്ങൾ 3,140
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 12,86,117
ഗുജറാത്ത് 8,24,774
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,24,774
സജീവമായവർ 285
ഡിസ്ചാർജായവർ 8,14,413
മരണങ്ങൾ 10,076
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,21,89,491
ഹരിയാന 7,69,796
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,69,796
സജീവമായവർ 701
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,59,471
മരണങ്ങൾ 9,624
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,12,10,455
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 2,05,383
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 2,05,383
സജീവമായവർ 923
ഡിസ്ചാർജായവർ 2,00,942
മരണങ്ങൾ 3,518
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 50,20,337
ജമ്മു കാശ്മീർ 3,20,866
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,20,866
സജീവമായവർ 1,124
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,15,367
മരണങ്ങൾ 4,375
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 59,58,987
ഝാർഖണ്ഡ് 3,47,022
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,47,022
സജീവമായവർ 247
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,41,650
മരണങ്ങൾ 5,125
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 91,35,931
കർണാടക 28,97,664
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 28,97,664
സജീവമായവർ 22,510
ഡിസ്ചാർജായവർ 28,38,717
മരണങ്ങൾ 36,437
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,94,18,505
കേരളം 33,05,245
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 33,05,245
സജീവമായവർ 1,45,876
ഡിസ്ചാർജായവർ 31,43,043
മരണങ്ങൾ 16,326
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,89,42,966
ലഡാഖ് 20,314
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 20,314
സജീവമായവർ 70
ഡിസ്ചാർജായവർ 20,037
മരണങ്ങൾ 207
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,50,773
ലക്ഷദ്വീപ് 10,149
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,149
സജീവമായവർ 82
ഡിസ്ചാർജായവർ 10,018
മരണങ്ങൾ 49
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 65,060
മധ്യപ്രദേശ് 7,91,767
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,91,767
സജീവമായവർ 138
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,81,117
മരണങ്ങൾ 10,512
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,90,72,495
മഹാരാഷ്ട്ര 62,76,057
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 62,76,057
സജീവമായവർ 85,447
ഡിസ്ചാർജായവർ 60,58,751
മരണങ്ങൾ 1,31,859
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 4,23,52,467
മണിപ്പൂർ 94,821
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 94,821
സജീവമായവർ 10,802
ഡിസ്ചാർജായവർ 82,521
മരണങ്ങൾ 1,498
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 12,44,428
മേഘാലയ 62,473
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 62,473
സജീവമായവർ 5,332
ഡിസ്ചാർജായവർ 56,101
മരണങ്ങൾ 1,040
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 10,34,508
മിസോറം 35,297
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 35,297
സജീവമായവർ 10,924
ഡിസ്ചാർജായവർ 24,233
മരണങ്ങൾ 140
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 8,13,061
നാഗാലാൻഡ് 27,472
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 27,472
സജീവമായവർ 1,316
ഡിസ്ചാർജായവർ 25,606
മരണങ്ങൾ 550
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 7,47,543
ഒറീസ 9,70,814
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,70,814
സജീവമായവർ 15,830
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,49,350
മരണങ്ങൾ 5,634
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,58,13,159
പുതുച്ചേരി 1,20,530
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,20,530
സജീവമായവർ 923
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,17,816
മരണങ്ങൾ 1,791
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 6,94,801
പഞ്ചാബ് 5,98,882
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 5,98,882
സജീവമായവർ 583
ഡിസ്ചാർജായവർ 5,82,018
മരണങ്ങൾ 16,281
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 92,98,892
രാജസ്ഥാൻ 9,53,575
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,53,575
സജീവമായവർ 278
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,44,344
മരണങ്ങൾ 8,953
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,08,45,538
സിക്കിം 25,616
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 25,616
സജീവമായവർ 3,075
ഡിസ്ചാർജായവർ 22,208
മരണങ്ങൾ 333
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 6,32,688
തമിഴ്നാട് 25,52,049
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 25,52,049
സജീവമായവർ 22,188
ഡിസ്ചാർജായവർ 24,95,895
മരണങ്ങൾ 33,966
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,17,30,273
തെലങ്കാന 6,42,436
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 6,42,436
സജീവമായവർ 9,237
ഡിസ്ചാർജായവർ 6,29,408
മരണങ്ങൾ 3,791
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 0
ത്രിപുര 77,412
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 77,412
സജീവമായവർ 3,754
ഡിസ്ചാർജായവർ 72,910
മരണങ്ങൾ 748
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 30,35,546
ഉത്തർപ്രദേശ് 17,08,226
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 17,08,226
സജീവമായവർ 798
ഡിസ്ചാർജായവർ 16,84,674
മരണങ്ങൾ 22,754
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 4,57,17,456
ഉത്തരാഖണ്ഡ് 3,41,874
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,41,874
സജീവമായവർ 659
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,33,854
മരണങ്ങൾ 7,361
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 56,16,096
പശ്ചിമ ബംഗാൾ 15,24,958
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 15,24,958
സജീവമായവർ 11,380
ഡിസ്ചാർജായവർ 14,95,483
മരണങ്ങൾ 18,095
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,83,33,619

കോവിഡ്-19 സംസ്ഥാനതല വാക്സിൻ

സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആകെ വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ ഡോസ്1 ഡോസ്2 ഒരു ദിവസത്തിനു മുമ്പുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ

2,86,8573,891

1,97,9912,909

88,866982

2,82,966

ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്

2,09,28,5451,71,426

1,58,29,49293,619

50,99,05377,807

2,07,57,119

അരുണാചൽ പ്രദേശ്

8,26,8974,718

6,61,6112,586

1,65,2862,132

8,22,179

ആസാം

1,02,36,2532,50,087

83,95,3751,91,274

18,40,87858,813

99,86,166

ബീഹാർ

2,31,15,4312,38,066

1,94,90,7471,87,624

36,24,68450,442

2,28,77,365

ചണ്ഡിഗഢ്

7,71,6579,662

5,92,7445,663

1,78,9133,999

7,61,995

ഛത്തീസ്ഗഢ്

1,15,77,57243,152

93,38,79629,647

22,38,77613,505

1,15,34,420

ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു

6,11,2384,629

5,38,5924,095

72,646534

6,06,609

ഡൽഹി

97,79,44037,842

73,24,92313,832

24,54,51724,010

97,41,598

ഗോവ

12,86,1179,061

10,29,0785,393

2,57,0393,668

12,77,056

ഗുജറാത്ത്

3,21,89,4913,76,237

2,45,54,7082,59,383

76,34,7831,16,854

3,18,13,254

ഹരിയാന

1,12,10,45584,539

89,27,71846,839

22,82,73737,700

1,11,25,916

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

50,20,33755,059

38,13,96934,839

12,06,36820,220

49,65,278

ജമ്മു കാശ്മീർ

59,58,98735,037

47,62,46518,995

11,96,52216,042

59,23,950

ഝാർഖണ്ഡ്

91,35,9311,07,562

74,37,16584,820

16,98,76622,742

90,28,369

കർണാടക

2,94,18,5052,92,722

2,32,45,1581,71,038

61,73,3471,21,684

2,91,25,783

കേരളം

1,89,42,9661,29,647

1,32,34,0201,04,216

57,08,94625,431

1,88,13,319

ലഡാഖ്

2,50,7731,039

1,86,261216

64,512823

2,49,734

ലക്ഷദ്വീപ്

65,060558

49,949155

15,111403

64,502

മധ്യപ്രദേശ്

2,90,72,49559,148

2,43,31,46849,521

47,41,0279,627

2,90,13,347

മഹാരാഷ്ട്ര

4,23,52,4675,82,774

3,19,89,6653,20,596

1,03,62,8022,62,178

4,17,69,693

മണിപ്പൂർ

12,44,42818,472

10,66,50311,027

1,77,9257,445

12,25,956

മേഘാലയ

10,34,50816,469

8,56,3579,852

1,78,1516,617

10,18,039

മിസോറം

8,13,0619,231

6,30,7252,204

1,82,3367,027

8,03,830

നാഗാലാൻഡ്

7,47,5437,586

6,04,7794,809

1,42,7642,777

7,39,957

ഒറീസ

1,58,13,1591,93,137

1,20,66,2181,25,535

37,46,94167,602

1,56,20,022

പുതുച്ചേരി

6,94,8014,143

5,53,5423,067

1,41,2591,076

6,90,658

പഞ്ചാബ്

92,98,89218,377

75,13,7559,196

17,85,1379,181

92,80,515

രാജസ്ഥാൻ

3,08,45,5382,44,260

2,41,36,2411,05,195

67,09,2971,39,065

3,06,01,278

സിക്കിം

6,32,6882,671

4,86,5531,799

1,46,135872

6,30,017

തമിഴ്നാട്

2,17,30,2732,95,856

1,78,33,6982,52,071

38,96,57543,785

2,14,34,417

തെലങ്കാന

1,42,74,5011,07,145

1,11,33,59025,615

31,40,91181,530

1,41,67,356

ത്രിപുര

30,35,54635,120

22,72,90926,824

7,62,6378,296

30,00,426

ഉത്തർപ്രദേശ്

4,57,17,4564,84,123

3,82,87,5713,90,119

74,29,88594,004

4,52,33,333

ഉത്തരാഖണ്ഡ്

56,16,09642,075

42,48,46318,789

13,67,63323,286

55,74,021

പശ്ചിമ ബംഗാൾ

2,83,33,6192,67,653

1,99,57,3761,94,362

83,76,24373,291

2,80,65,966

വിവിധ തരത്തിലുളള

32,87,0761,090

17,43,886188

15,43,190902

32,85,986

കോവിഡ്-19 സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള നില

സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആകെ കേസ് സജീവമായവർ ഡിസ്ചാർജായവർ മരണങ്ങൾ സജീവ നിരക്ക് ഡിസ്ചാർജ് നിരക്ക് മരണ നിരക്ക്
മഹാരാഷ്ട്ര

62,76,0576,258

85,4476,641

60,58,75112,645

1,31,859254

1.36%

96.54%

2.10%

കേരളം

33,05,24522,129

1,45,8768,558

31,43,04313,415

16,326156

4.41%

95.09%

0.49%

കർണാടക

28,97,6641,501

22,510570

28,38,7172,039

36,43732

0.78%

97.97%

1.26%

തമിഴ്നാട്

25,52,0491,767

22,188574

24,95,8952,312

33,96629

0.87%

97.80%

1.33%

ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്

19,57,9321,540

20,965783

19,23,6752,304

13,29219

1.07%

98.25%

0.68%

ഉത്തർപ്രദേശ്

17,08,22618

79859

16,84,67473

22,7544

0.05%

98.62%

1.33%

പശ്ചിമ ബംഗാൾ

15,24,958662

11,380186

14,95,483838

18,09510

0.75%

98.07%

1.19%

ഡൽഹി

14,36,02677

57033

14,10,41042

25,0462

0.04%

98.22%

1.74%

ഛത്തീസ്ഗഢ്

10,01,487128

2,390128

9,85,578254

13,5192

0.24%

98.41%

1.35%

ഒറീസ

9,70,8141,629

15,830400

9,49,3501,969

5,63460

1.63%

97.79%

0.58%

രാജസ്ഥാൻ

9,53,57515

27820

9,44,34434

8,9531

0.03%

99.03%

0.94%

ഗുജറാത്ത്

8,24,77430

28527

8,14,41357

10,076

0.03%

98.74%

1.22%

മധ്യപ്രദേശ്

7,91,76711

1382

7,81,11713

10,512

0.02%

98.65%

1.33%

ഹരിയാന

7,69,79626

70110

7,59,47134

9,6242

0.09%

98.66%

1.25%

ബീഹാർ

7,24,59767

48416

7,14,47451

9,639

0.07%

98.60%

1.33%

തെലങ്കാന

6,42,436645

9,23788

6,29,408729

3,7914

1.44%

97.97%

0.59%

പഞ്ചാബ്

5,98,88242

58354

5,82,01893

16,2813

0.10%

97.18%

2.72%

ആസാം

5,61,4551,436

15,035106

5,41,2401,312

5,18018

2.68%

96.40%

0.92%

ഝാർഖണ്ഡ്

3,47,02239

2471

3,41,65037

5,1251

0.07%

98.45%

1.48%

ഉത്തരാഖണ്ഡ്

3,41,87496

65921

3,33,85473

7,3612

0.19%

97.65%

2.15%

ജമ്മു കാശ്മീർ

3,20,866107

1,12476

3,15,367183

4,375

0.35%

98.29%

1.36%

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

2,05,383183

92365

2,00,942116

3,5182

0.45%

97.84%

1.71%

ഗോവ

1,70,729148

1,1307

1,66,459151

3,1404

0.66%

97.50%

1.84%

പുതുച്ചേരി

1,20,530113

92314

1,17,81698

1,7911

0.77%

97.75%

1.49%

മണിപ്പൂർ

94,8211,165

10,802278

82,521876

1,49811

11.39%

87.03%

1.58%

ത്രിപുര

77,412415

3,75470

72,910344

7481

4.85%

94.18%

0.97%

മേഘാലയ

62,473710

5,332248

56,101453

1,0409

8.53%

89.80%

1.66%

ചണ്ഡിഗഢ്

61,9387

371

61,0926

809

0.06%

98.63%

1.31%

അരുണാചൽ പ്രദേശ്

46,800443

4,28732

42,292472

2213

9.16%

90.37%

0.47%

മിസോറം

35,2971,845

10,9241,420

24,233422

1403

30.95%

68.65%

0.40%

നാഗാലാൻഡ്

27,472110

1,31660

25,60645

5505

4.79%

93.21%

2.00%

സിക്കിം

25,616277

3,075105

22,208170

3332

12.00%

86.70%

1.30%

ലഡാഖ്

20,3145

70

20,0375

207

0.34%

98.64%

1.02%

ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു

10,6392

441

10,5913

4

0.41%

99.55%

0.04%

ലക്ഷദ്വീപ്

10,1498

82

10,0188

49

0.81%

98.71%

0.48%

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ

7,530

122

7,3892

129

0.16%

98.13%

1.71%

Check your nearest vaccination center and slots availability

കോവിഡ്-19 കൊറോണ വൈറസിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയെയും ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ നാം തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ഭാരത സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകി പൗരന്മാരെ ശാക്തീകരിക്കുക, മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രാദേശികമായി വൈറസ് പടരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം.

ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ.

national helpline numbers: 011-23978046, 1075 (Toll Free)

 • ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ : 03192-232102
 • ആന്ധ്ര പ്രദേശ് : 104, 8297104104
 • അരുണാചൽ പ്രദേശ് : 104, 0360-2292777, 0360-2292774, 0360-2292775
 • ആസാം : 104
 • ബീഹാർ : 104
 • ചണ്ഡിഗഢ് : 9779558282
 • ഛത്തീസ്ഗഢ് : 104, 0771-2235091
 • ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു: 104
 • ഡൽഹി : 011-22307145, 1800-111-747, 8800007722
 • ഗോവ : 104
 • ഗുജറാത്ത് : 104, 079-23250818, 079-23251900
 • ഹരിയാന : 8558893911
 • ഹിമാചൽ പ്രദേശ് : 104
 • ജമ്മു കാശ്മീർ : 0191-2520982, 0194-2440283
 • ജാർഖണ്ഡ് : 104
 • കർണാടക : 104, 1075, 080-46848600, 080-66692000, 9745697456, 080-1070
 • കേരളം : 0471-2552056
 • ലഡാഖ് : 0198-2256462
 • ലക്ഷദ്വീപ് : 104
 • മഹാരാഷ്ട്ര : 020-26127394
 • മണിപ്പൂർ : 0385-2411668, 1800-345-3818
 • മേഘാലയ : 108, 1070
 • മിസോറം : 102
 • മധ്യപ്രദേശ് : 104
 • നാഗാലാൻഡ് : 7005539653, 1800-345-0019
 • ഒറീസ : 9439994859
 • പുതുച്ചേരി : 104
 • പഞ്ചാബ് : 104
 • രാജസ്ഥാൻ : 104, 108
 • സിക്കിം : 104
 • തമിഴ്‌നാട് : 044-29510500
 • തെലങ്കാന : 104
 • ത്രിപുര : 112, 0381-2315879, 8794534501
 • ഉത്തർപ്രദേശ് : 1800-180-5145, 6389300137, 0522-4523000, 0522-2610145
 • ഉത്തരാഖണ്ഡ് : 104, 0135-2722100, 0135-2724506
 • പശ്ചിമ ബംഗാൾ : 1800-313-444-222, 033-23412600

അപ്ഡേറ്റുകളും അറിയിപ്പുകളും

Last Updated on Jul 28, 2121- 04:30 hrs
Last Updated on Jul 28, 2121- 04:30 hrs

a. രജിസ്ട്രേഷൻ

b. ഷെഡ്യൂളിംഗ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്

c. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്

d. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്

e. വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

f. പാർശ്വഫലങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

മൈഗവ് സോഷ്യൽ ഹബ്

മിഥ്യാധാരണകൾ/വസ്തുത പരിശോധന

#MyGovMythsBusters #MyGovFactCheck

ചുറ്റും ധാരാളം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതാണ് വസ്തുതകൾ.

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊറോണവൈറസ് ബാധിച്ചേക്കാം. പ്രായമായ ആളുകൾക്കും, മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ അസുഖാവസ്ഥയുള്ള ആളുകൾക്കും ( ആസ്തമ, പ്രമേഹം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പോലുള്ളവ) വൈറസ് ബാധിച്ച് കൂടുതൽ രോഗബാധിതരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

CORONAVIRUS COVID - 19 ലക്ഷണങ്ങൾ

 • High Fever
 • Dry Cough
 • Sore Throat
 • Difficulty in Breathing

how it spreads

 • Air by Cough or Sneeze
 • Personal Contact
 • Contaminated Objects
 • Mass Gathering

prevention

 • Wash your Hands often
 • Wear a Face Mask
 • Avoid Contact with Sick People
 • Always Cover Your Cough or Sneeze

വീഡിയോകൾ

മിഥ്യാ-ധാരണകൾ ഇതാണ് വസ്തുതകൾ.

 • തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും മഞ്ഞുപാളിയും കൊറോണ വൈറസ് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.
 • കൊറോണ വൈറസ് നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഹാൻഡ് ഡ്രൈയറുകൾ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല.
 • പതിവായി മൂക്ക് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.
 • കൊറോണ വൈറസ് ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പകരാം.
 • അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് അണുനശീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇത് ചർമ്മത്തിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം.
 • വെളുത്തുള്ളി ആരോഗ്യകരമാണ്, പക്ഷേ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നതിന് നിലവിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.
 • കൊറോണ വൈറസ് കൊതുക് കടിയിലൂടെ പകരുന്നതല്ല.
 • ആളുകൾ‌ക്ക് പനി ഉണ്ടോയെന്ന് തെർമൽ സ്കാനറുകൾ‌ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ‌ കഴിയും, പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ‌ ഇതിലൂടെ സാധിക്കില്ല.
 • ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ വൈറസുകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കില്ല, ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
 • വീട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ/വളർത്തുമൃഗങ്ങളായ നായ്ക്കളോ പൂച്ചകളോ കൊറോണ വൈറസ് പകരാൻ കാരണമാകുമെന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.
 • നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുടനീളം ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ തളിക്കുന്നത് ഇതിനകം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല.
 • ഇന്നുവരെ, കൊറോണ വൈറസ് തടയുന്നതിനോ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ പ്രത്യേക മരുന്നുകളൊന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല.
 • ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ തടയുന്നില്ല.
 • ന്യുമോണിയയ്ക്കെതിരായ വാക്സിനുകളായ ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ, ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി (എച്ച്.ഐ.ബി) വാക്സിൻ തുടങ്ങിയവ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ല.
കുറിപ്പ്: ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
tips | keyboard