മെനു

#indiafightscorona covid-19

മൈഗവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റിനായി
ആരോഗ്യ സേതുവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ
1075 ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം
1098 കുട്ടി
08046110007 മാനസികാരോഗ്യം
14567 മുതിർന്ന പൗരന്മാർ
14443 ആയുഷ് കോവിഡ്- 19 കൗൺസിലിംഗ്
9013151515 Mygov` വാട്സ്ആപ് ഹെല്‍പ്ഡെസ്ക്
വാക്സിൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഡെമോ
വാക്സിനേഷൻ നില പങ്കുവയ്ക്കുക & സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ഒരു പോരാളിയാവൂ! നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായോ വാക്സിനേഷന്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ സർക്കിളിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്സിനേഷൻ നില ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കോവിഡ്- 19 നെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധത്തിൽ ചേരുന്നതിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഫോളോവേഴ്സിനെയും നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിkക്കാം.
നിങ്ങളുടെ കോവിന്‍ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക
as on : 03 oct 2022, 08:00 ist (gmt+5:30)
വാക്സിനേഷൻ ഡോസ് നില സംസ്ഥാനതലത്തിൽ
ഇന്നത്തെ വാക്സിനേഷൻ
1,70,034 മുൻപുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ
2,18,77,06,075 മൊത്തം വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ
സാര്‍സ്-കോ.വാ.-2
testing status up to oct 02, 2022
1,34,849 പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകൾ oct 02, 2022
89,57,48,895 ആകെ പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകൾ
കോ-വിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുക സംസ്ഥാനതലത്തിൽ
36,126
1,318
സജീവ കേസുകൾ (0.08%)
ആകെ കേസുകൾ
4,45,97,498
3,011
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ
(98.73%)
4,40,32,671
4,301
മരണങ്ങൾ
(1.19%)
5,28,701
28
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ 10,690
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,690
സജീവം 24
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 10,537
മരണങ്ങൾ 129
വാക്സിനേഷൻ 9,88,997
ആന്ധ്ര പ്രദേശ് 23,38,372
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 23,38,372
സജീവം 222
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 23,23,417
മരണങ്ങൾ 14,733
വാക്സിനേഷൻ 10,98,30,638
അരുണാചൽ പ്രദേശ് 66,849
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 66,849
സജീവം 15
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 66,538
മരണങ്ങൾ 296
വാക്സിനേഷൻ 18,78,347
ആസാം 7,45,654
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,45,654
സജീവം 2,710
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 7,34,909
മരണങ്ങൾ 8,035
വാക്സിനേഷൻ 5,00,38,350
ബീഹാർ 8,50,580
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,50,580
സജീവം 188
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 8,38,090
മരണങ്ങൾ 12,302
വാക്സിനേഷൻ 15,55,56,773
ചണ്ഡീഗഡ് 99,211
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 99,211
സജീവം 26
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 98,004
മരണങ്ങൾ 1,181
വാക്സിനേഷൻ 22,77,869
ഛത്തീസ്ഗഢ് 11,76,381
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 11,76,381
സജീവം 415
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 11,61,832
മരണങ്ങൾ 14,134
വാക്സിനേഷൻ 4,87,77,249
ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു 11,587
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 11,587
സജീവം 1
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 11,582
മരണങ്ങൾ 4
വാക്സിനേഷൻ 15,70,072
ഡൽഹി 20,03,537
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 20,03,537
സജീവം 374
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 19,76,661
മരണങ്ങൾ 26,502
വാക്സിനേഷൻ 3,72,36,318
ഗോവ 2,58,143
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 2,58,143
സജീവം 219
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 2,53,958
മരണങ്ങൾ 3,966
വാക്സിനേഷൻ 28,67,254
ഗുജറാത്ത് 12,74,927
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 12,74,927
സജീവം 808
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 12,63,084
മരണങ്ങൾ 11,035
വാക്സിനേഷൻ 12,69,84,245
ഹരിയാന 10,55,014
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,55,014
സജീവം 250
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 10,44,059
മരണങ്ങൾ 10,705
വാക്സിനേഷൻ 4,53,75,259
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 3,12,222
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,12,222
സജീവം 112
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 3,07,900
മരണങ്ങൾ 4,210
വാക്സിനേഷൻ 1,50,89,430
ജമ്മു കശ്മീർ 4,79,163
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 4,79,163
സജീവം 111
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 4,74,267
മരണങ്ങൾ 4,785
വാക്സിനേഷൻ 2,45,85,622
ഝാർഖണ്ഡ് 4,42,370
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 4,42,370
സജീവം 61
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 4,36,979
മരണങ്ങൾ 5,330
വാക്സിനേഷൻ 4,29,40,365
കർണാടക 40,65,057
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 40,65,057
സജീവം 2,861
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 40,21,912
മരണങ്ങൾ 40,284
വാക്സിനേഷൻ 12,01,34,010
കേരളം 68,07,937
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 68,07,937
സജീവം 9,348
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 67,27,397
മരണങ്ങൾ 71,192
വാക്സിനേഷൻ 5,73,52,864
ലഡാഖ് 29,340
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 29,340
സജീവം 12
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 29,097
മരണങ്ങൾ 231
വാക്സിനേഷൻ 5,58,133
ലക്ഷദ്വീപ് 11,415
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 11,415
സജീവം 0
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 11,363
മരണങ്ങൾ 52
വാക്സിനേഷൻ 1,41,036
മധ്യപ്രദേശ് 10,54,343
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,54,343
സജീവം 111
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 10,43,461
മരണങ്ങൾ 10,771
വാക്സിനേഷൻ 13,31,64,984
മഹാരാഷ്ട്ര 81,22,252
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 81,22,252
സജീവം 2,916
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 79,70,989
മരണങ്ങൾ 1,48,347
വാക്സിനേഷൻ 17,71,50,743
മണിപ്പൂർ 1,39,815
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,39,815
സജീവം 8
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 1,37,658
മരണങ്ങൾ 2,149
വാക്സിനേഷൻ 32,37,584
മേഘാലയ 96,702
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 96,702
സജീവം 41
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 95,039
മരണങ്ങൾ 1,622
വാക്സിനേഷൻ 26,09,928
മിസോറം 2,38,458
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 2,38,458
സജീവം 122
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 2,37,613
മരണങ്ങൾ 723
വാക്സിനേഷൻ 17,79,673
നാഗാലാൻഡ് 35,961
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 35,961
സജീവം 9
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 35,171
മരണങ്ങൾ 781
വാക്സിനേഷൻ 17,29,206
ഒഡീഷ 13,34,367
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 13,34,367
സജീവം 1,136
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 13,24,036
മരണങ്ങൾ 9,195
വാക്സിനേഷൻ 8,04,74,625
പുതുച്ചേരി 1,74,683
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,74,683
സജീവം 278
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 1,72,431
മരണങ്ങൾ 1,974
വാക്സിനേഷൻ 22,31,624
പഞ്ചാബ് 7,84,624
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,84,624
സജീവം 2,756
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 7,63,952
മരണങ്ങൾ 17,916
വാക്സിനേഷൻ 4,68,08,491
രാജസ്ഥാൻ 13,13,239
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 13,13,239
സജീവം 364
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 13,03,234
മരണങ്ങൾ 9,641
വാക്സിനേഷൻ 11,45,69,995
സിക്കിം 44,190
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 44,190
സജീവം 50
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 43,642
മരണങ്ങൾ 498
വാക്സിനേഷൻ 13,55,121
തമിൾ നാടു 35,84,102
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 35,84,102
സജീവം 5,415
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 35,40,640
മരണങ്ങൾ 38,047
വാക്സിനേഷൻ 12,68,76,264
തെലങ്കാന 8,38,035
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,38,035
സജീവം 630
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 8,33,294
മരണങ്ങൾ 4,111
വാക്സിനേഷൻ 0
ത്രിപുര 1,07,803
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,07,803
സജീവം 27
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 1,06,837
മരണങ്ങൾ 939
വാക്സിനേഷൻ 58,97,100
ഉത്തർപ്രദേശ് 21,26,306
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 21,26,306
സജീവം 467
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 21,02,217
മരണങ്ങൾ 23,622
വാക്സിനേഷൻ 38,93,29,483
ഉത്തരാഖണ്ഡ് 4,49,216
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 4,49,216
സജീവം 987
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 4,40,478
മരണങ്ങൾ 7,751
വാക്സിനേഷൻ 1,98,68,430
പശ്ചിമ ബംഗാൾ 21,14,953
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 21,14,953
സജീവം 3,052
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 20,90,393
മരണങ്ങൾ 21,508
വാക്സിനേഷൻ 15,56,14,156
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ 10,690
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,690
സജീവം 24
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 10,537
മരണങ്ങൾ 129
വാക്സിനേഷൻ 9,88,997
ആന്ധ്ര പ്രദേശ് 23,38,372
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 23,38,372
സജീവം 222
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 23,23,417
മരണങ്ങൾ 14,733
വാക്സിനേഷൻ 10,98,30,638
അരുണാചൽ പ്രദേശ് 66,849
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 66,849
സജീവം 15
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 66,538
മരണങ്ങൾ 296
വാക്സിനേഷൻ 18,78,347
ആസാം 7,45,654
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,45,654
സജീവം 2,710
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 7,34,909
മരണങ്ങൾ 8,035
വാക്സിനേഷൻ 5,00,38,350
ബീഹാർ 8,50,580
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,50,580
സജീവം 188
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 8,38,090
മരണങ്ങൾ 12,302
വാക്സിനേഷൻ 15,55,56,773
ചണ്ഡീഗഡ് 99,211
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 99,211
സജീവം 26
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 98,004
മരണങ്ങൾ 1,181
വാക്സിനേഷൻ 22,77,869
ഛത്തീസ്ഗഢ് 11,76,381
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 11,76,381
സജീവം 415
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 11,61,832
മരണങ്ങൾ 14,134
വാക്സിനേഷൻ 4,87,77,249
ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു 11,587
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 11,587
സജീവം 1
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 11,582
മരണങ്ങൾ 4
വാക്സിനേഷൻ 15,70,072
ഡൽഹി 20,03,537
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 20,03,537
സജീവം 374
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 19,76,661
മരണങ്ങൾ 26,502
വാക്സിനേഷൻ 3,72,36,318
ഗോവ 2,58,143
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 2,58,143
സജീവം 219
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 2,53,958
മരണങ്ങൾ 3,966
വാക്സിനേഷൻ 28,67,254
ഗുജറാത്ത് 12,74,927
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 12,74,927
സജീവം 808
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 12,63,084
മരണങ്ങൾ 11,035
വാക്സിനേഷൻ 12,69,84,245
ഹരിയാന 10,55,014
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,55,014
സജീവം 250
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 10,44,059
മരണങ്ങൾ 10,705
വാക്സിനേഷൻ 4,53,75,259
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 3,12,222
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,12,222
സജീവം 112
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 3,07,900
മരണങ്ങൾ 4,210
വാക്സിനേഷൻ 1,50,89,430
ജമ്മു കശ്മീർ 4,79,163
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 4,79,163
സജീവം 111
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 4,74,267
മരണങ്ങൾ 4,785
വാക്സിനേഷൻ 2,45,85,622
ഝാർഖണ്ഡ് 4,42,370
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 4,42,370
സജീവം 61
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 4,36,979
മരണങ്ങൾ 5,330
വാക്സിനേഷൻ 4,29,40,365
കർണാടക 40,65,057
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 40,65,057
സജീവം 2,861
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 40,21,912
മരണങ്ങൾ 40,284
വാക്സിനേഷൻ 12,01,34,010
കേരളം 68,07,937
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 68,07,937
സജീവം 9,348
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 67,27,397
മരണങ്ങൾ 71,192
വാക്സിനേഷൻ 5,73,52,864
ലഡാഖ് 29,340
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 29,340
സജീവം 12
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 29,097
മരണങ്ങൾ 231
വാക്സിനേഷൻ 5,58,133
ലക്ഷദ്വീപ് 11,415
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 11,415
സജീവം 0
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 11,363
മരണങ്ങൾ 52
വാക്സിനേഷൻ 1,41,036
മധ്യപ്രദേശ് 10,54,343
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,54,343
സജീവം 111
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 10,43,461
മരണങ്ങൾ 10,771
വാക്സിനേഷൻ 13,31,64,984
മഹാരാഷ്ട്ര 81,22,252
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 81,22,252
സജീവം 2,916
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 79,70,989
മരണങ്ങൾ 1,48,347
വാക്സിനേഷൻ 17,71,50,743
മണിപ്പൂർ 1,39,815
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,39,815
സജീവം 8
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 1,37,658
മരണങ്ങൾ 2,149
വാക്സിനേഷൻ 32,37,584
മേഘാലയ 96,702
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 96,702
സജീവം 41
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 95,039
മരണങ്ങൾ 1,622
വാക്സിനേഷൻ 26,09,928
മിസോറം 2,38,458
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 2,38,458
സജീവം 122
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 2,37,613
മരണങ്ങൾ 723
വാക്സിനേഷൻ 17,79,673
നാഗാലാൻഡ് 35,961
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 35,961
സജീവം 9
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 35,171
മരണങ്ങൾ 781
വാക്സിനേഷൻ 17,29,206
ഒഡീഷ 13,34,367
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 13,34,367
സജീവം 1,136
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 13,24,036
മരണങ്ങൾ 9,195
വാക്സിനേഷൻ 8,04,74,625
പുതുച്ചേരി 1,74,683
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,74,683
സജീവം 278
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 1,72,431
മരണങ്ങൾ 1,974
വാക്സിനേഷൻ 22,31,624
പഞ്ചാബ് 7,84,624
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,84,624
സജീവം 2,756
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 7,63,952
മരണങ്ങൾ 17,916
വാക്സിനേഷൻ 4,68,08,491
രാജസ്ഥാൻ 13,13,239
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 13,13,239
സജീവം 364
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 13,03,234
മരണങ്ങൾ 9,641
വാക്സിനേഷൻ 11,45,69,995
സിക്കിം 44,190
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 44,190
സജീവം 50
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 43,642
മരണങ്ങൾ 498
വാക്സിനേഷൻ 13,55,121
തമിൾ നാടു 35,84,102
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 35,84,102
സജീവം 5,415
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 35,40,640
മരണങ്ങൾ 38,047
വാക്സിനേഷൻ 12,68,76,264
തെലങ്കാന 8,38,035
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,38,035
സജീവം 630
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 8,33,294
മരണങ്ങൾ 4,111
വാക്സിനേഷൻ 0
ത്രിപുര 1,07,803
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,07,803
സജീവം 27
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 1,06,837
മരണങ്ങൾ 939
വാക്സിനേഷൻ 58,97,100
ഉത്തർപ്രദേശ് 21,26,306
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 21,26,306
സജീവം 467
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 21,02,217
മരണങ്ങൾ 23,622
വാക്സിനേഷൻ 38,93,29,483
ഉത്തരാഖണ്ഡ് 4,49,216
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 4,49,216
സജീവം 987
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 4,40,478
മരണങ്ങൾ 7,751
വാക്സിനേഷൻ 1,98,68,430
പശ്ചിമ ബംഗാൾ 21,14,953
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 21,14,953
സജീവം 3,052
ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ 20,90,393
മരണങ്ങൾ 21,508
വാക്സിനേഷൻ 15,56,14,156

കോവിഡ്-19 സംസ്ഥാനതല വാക്സിൻ

as on : 2022-10-02(last updated : oct 03 2022 10:34:34)
സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം മൊത്തം ഡോസുകൾ ഡോസ്1 ഡോസ് 2 ഡോസ് 1 15-18 ഡോസ് 2 15-18 ഡോസ് 1 12-14 ഡോസ് 2 12 - 14 precaution 18-59 മുൻകരുതൽ
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ

9,89,0025

3,13,2190

3,20,0290

19,2030

18,8600

15,0310

13,8730

2,35,5114

53,2761

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്

10,98,34,4493,811

4,06,39,5438

4,35,44,0619

25,35,2201

25,27,4330

15,22,1540

14,91,2581

1,10,69,4453,429

65,05,335363

അരുണാചൽ പ്രദേശ്

18,78,44295

8,58,5368

7,43,7486

58,8620

44,1750

40,6690

27,9380

50,22570

54,28911

ആസാം

5,00,38,492142

2,25,47,0052

2,05,26,96936

12,49,6050

9,34,3835

9,81,5367

5,66,14919

19,89,30467

12,43,5416

ബീഹാർ

15,55,70,14613,373

6,28,89,559940

5,89,06,8921,781

61,92,283166

52,08,5221,154

42,54,502196

32,84,838652

1,11,12,5867,428

37,20,9641,056

ചണ്ഡീഗഡ്

22,77,93869

10,88,8493

9,16,20011

57,5840

41,8791

38,0826

25,85613

47,22526

62,2639

ഛത്തീസ്ഗഢ്

4,87,78,9651,716

1,89,48,72851

1,84,84,298158

12,30,3428

10,21,1289

10,67,81247

7,31,36425

55,16,8821,235

17,78,411183

ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു

15,70,0720

7,30,2810

5,93,4380

31,3130

24,3780

19,9650

14,8100

1,33,5430

22,3440

ഡൽഹി

3,72,39,8983,580

1,65,93,379111

1,43,24,645628

10,08,02510

8,69,47911

6,81,41135

4,87,37784

22,32,6782,479

10,42,904222

ഗോവ

28,67,27016

13,54,3560

12,22,6342

51,7230

44,5370

33,2610

26,6210

58,0169

76,1225

ഗുജറാത്ത്

12,69,86,0631,818

4,93,02,5949

4,93,87,15131

31,30,2300

28,98,0702

19,35,4483

16,33,0778

1,28,72,2701,548

58,27,223217

ഹരിയാന

4,53,75,516257

2,19,50,92713

1,87,20,24824

11,56,8343

7,64,08510

5,56,93132

3,23,22730

12,08,918124

6,94,34621

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

1,50,89,580150

60,39,4441

57,69,20141

3,30,5670

3,03,3320

2,61,5680

2,25,2750

13,62,10088

7,98,09320

ജമ്മു കശ്മീർ

2,45,85,822200

99,39,5731

1,03,82,4540

8,75,9550

8,60,4240

5,49,7941

5,17,2610

8,09,654141

6,50,70757

ഝാർഖണ്ഡ്

4,29,47,4467,081

2,12,76,881208

1,59,06,6452,218

15,39,93630

9,98,305311

10,37,536288

5,66,3191,327

10,22,3512,310

5,99,473389

കർണാടക

12,01,36,1622,152

5,00,04,22148

5,04,04,610148

28,13,2971

26,88,0754

23,12,8206

20,62,4607

51,92,5711,604

46,58,108334

കേരളം

5,73,53,009145

2,70,08,0744

2,37,68,60823

13,20,0980

9,47,9662

8,05,9102

4,99,7679

8,01,21784

22,01,36921

ലഡാഖ്

5,58,1330

2,19,4850

1,86,4380

10,0610

9,1380

8,6090

7,6360

64,0790

52,6870

ലക്ഷദ്വീപ്

1,41,06428

56,8950

55,8240

2,9100

2,7280

1,9880

1,7230

12,49228

6,5040

മധ്യപ്രദേശ്

13,31,69,9664,982

5,41,36,24910

5,40,19,186323

41,93,1200

34,59,1577

23,99,8164

16,56,634213

95,65,0442,281

37,40,7602,144

മഹാരാഷ്ട്ര

17,71,52,7502,007

8,46,25,01632

7,15,16,591221

40,97,690166

30,60,20370

28,67,80513

18,28,25478

47,68,6511,192

43,88,540235

മണിപ്പൂർ

32,37,819235

14,61,72926

12,20,05043

1,08,3723

64,7702

73,8713

41,5845

1,04,619108

1,62,82445

മേഘാലയ

26,09,9280

13,31,2890

10,23,1620

76,3550

41,8570

36,5930

18,5930

26,0240

56,0550

മിസോറം

17,79,6730

7,85,5000

6,64,6360

60,0260

46,5180

48,0590

33,1620

74,8340

66,9380

നാഗാലാൻഡ്

17,29,439233

8,37,3329

6,82,92720

59,5370

39,6754

25,5760

19,3950

22,185156

42,81244

ഒഡീഷ

8,05,12,63738,012

3,14,43,118607

2,99,06,7512,781

21,93,56813

18,36,26630

15,95,018103

11,95,584475

92,56,18729,473

30,86,1454,530

പുതുച്ചേരി

22,32,7311,107

9,11,87815

7,90,331365

50,5630

43,0150

30,8640

21,0980

2,82,925613

1,02,057114

പഞ്ചാബ്

4,68,08,942451

2,23,43,74622

1,95,75,20670

11,14,2242

8,60,6248

6,76,09117

4,80,48634

7,35,062230

10,23,50368

രാജസ്ഥാൻ

11,45,78,0138,018

5,10,85,57966

4,64,07,0351,496

35,45,59440

28,39,141425

23,17,83695

14,48,197483

39,90,0154,593

29,44,616820

സിക്കിം

13,55,1210

5,39,8480

5,08,9290

30,0490

26,5150

21,8780

18,9530

1,53,6150

55,3340

തമിൾ നാടു

12,68,78,8072,543

5,66,03,879930

5,33,50,696652

26,24,1924

22,08,08813

18,92,27617

14,02,71124

58,24,580802

29,72,385101

തെലങ്കാന

7,53,84,35623,332

2,95,93,00060

2,89,91,608263

17,21,11311

15,69,817215

11,02,53612

8,79,45930

90,36,92720,365

24,89,8962,376

ത്രിപുര

58,97,16868

26,58,0481

23,25,8590

1,44,5240

1,12,7030

1,12,9020

79,4620

2,61,14566

2,02,5251

ഉത്തർപ്രദേശ്

38,93,74,76145,278

15,40,22,710443

14,76,06,3621,461

1,41,87,53318

1,31,92,727351

87,03,50787

78,48,4291,791

3,47,06,82636,344

91,06,6674,783

ഉത്തരാഖണ്ഡ്

1,98,77,3608,930

81,77,036101

79,31,757595

5,32,17310

4,59,6621,321

4,00,36358

3,07,6851,145

12,16,1745,166

8,52,510534

പശ്ചിമ ബംഗാൾ

15,56,14,23074

6,72,92,2311

6,15,65,7956

35,96,9960

30,28,3640

26,11,1622

20,40,45422

1,00,18,39833

54,60,83010

പലവകകൾ

52,94,905126

22,43,0804

15,79,0844

00

00

00

00

00

14,72,741118

കോവിഡ്-19 സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള നില

as on : 03 oct 2022, 08:00 ist (gmt+5:30)(last updated : 10/3/2022, 5:00:52 am)
സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആകെ കേസുകൾ സജീവം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തവ മരണങ്ങൾ സജീവ അനുപാതം ഡിസ്ചാർജ് അനുപാതം മരണ അനുപാതം
മഹാരാഷ്ട്ര

81,22,252379

2,916118

79,70,989496

1,48,3471

0.04%

98.14%

1.83%

കേരളം

68,07,9371,121

9,348742

67,27,3971,841

71,19222

0.14%

98.82%

1.05%

കർണാടക

40,65,05778

2,86126

40,21,91252

40,284

0.07%

98.94%

0.99%

തമിൾ നാടു

35,84,102489

5,41551

35,40,640540

38,047

0.15%

98.79%

1.06%

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്

23,38,37222

2223

23,23,41725

14,733

0.01%

99.36%

0.63%

ഉത്തർപ്രദേശ്

21,26,30658

4675

21,02,21753

23,622

0.02%

98.87%

1.11%

പശ്ചിമ ബംഗാൾ

21,14,953204

3,05264

20,90,393267

21,5081

0.14%

98.84%

1.02%

ഡൽഹി

20,03,53776

3745

19,76,66181

26,502

0.02%

98.66%

1.32%

ഒഡീഷ

13,34,367131

1,136260

13,24,036390

9,1951

0.09%

99.23%

0.69%

രാജസ്ഥാൻ

13,13,23941

36442

13,03,23483

9,641

0.03%

99.24%

0.73%

ഗുജറാത്ത്

12,74,92785

8082

12,63,08486

11,0351

0.06%

99.07%

0.87%

ഛത്തീസ്ഗഢ്

11,76,38118

4153

11,61,83221

14,134

0.04%

98.76%

1.20%

ഹരിയാന

10,55,01437

2509

10,44,05928

10,705

0.02%

98.96%

1.01%

മധ്യപ്രദേശ്

10,54,34323

1113

10,43,46120

10,771

0.01%

98.97%

1.02%

ബീഹാർ

8,50,58031

18817

8,38,09048

12,302

0.02%

98.53%

1.45%

തെലങ്കാന

8,38,03566

63013

8,33,29479

4,111

0.08%

99.43%

0.49%

പഞ്ചാബ്

7,82,03514

1671

7,63,95215

17,916

0.02%

97.69%

2.29%

ആസാം

7,45,65415

2,7107

7,34,9097

8,0351

0.36%

98.56%

1.08%

ജമ്മു കശ്മീർ

4,79,1636

1117

4,74,26713

4,785

0.02%

98.98%

1.00%

ഉത്തരാഖണ്ഡ്

4,49,21610

9874

4,40,4786

7,751

0.22%

98.05%

1.73%

ഝാർഖണ്ഡ്

4,42,3703

613

4,36,9796

5,330

0.01%

98.78%

1.20%

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

3,12,2224

1123

3,07,9007

4,210

0.04%

98.62%

1.35%

ഗോവ

2,58,14323

21918

2,53,95841

3,966

0.08%

98.38%

1.54%

മിസോറം

2,38,45812

1225

2,37,61317

723

0.05%

99.65%

0.30%

പുതുച്ചേരി

1,74,68347

2782

1,72,43149

1,974

0.16%

98.71%

1.13%

മണിപ്പൂർ

1,39,8153

81

1,37,6581

2,1491

0.01%

98.46%

1.54%

ത്രിപുര

1,07,8032

272

1,06,8374

939

0.03%

99.10%

0.87%

ചണ്ഡീഗഡ്

99,2115

261

98,0044

1,181

0.03%

98.78%

1.19%

മേഘാലയ

96,7022

411

95,0393

1,622

0.04%

98.28%

1.68%

അരുണാചൽ പ്രദേശ്

66,8491

15

66,5381

296

0.02%

99.53%

0.44%

സിക്കിം

44,1903

5013

43,64216

498

0.11%

98.76%

1.13%

നാഗാലാൻഡ്

35,961

9

35,171

781

0.03%

97.80%

2.17%

ലഡാഖ്

29,3401

121

29,097

231

0.04%

99.17%

0.79%

ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു

11,587

1

11,582

4

0.01%

99.96%

0.03%

ലക്ഷദ്വീപ്

11,415

0

11,363

52

0%

99.54%

0.46%

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ

10,6901

24

10,5371

129

0.22%

98.57%

1.21%

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കേന്ദ്രവും സ്ലോട്ടുകൾ ലഭ്യതയും പരിശോധിക്കുക

കൊവിഡ്-19 എന്ന കൊറോണ വൈറസ് എന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയും ഭീഷണിയും നേരിടാൻ തങ്ങൾ പൂർണമായും തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രാദേശികമായി വൈറസ് പടരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശരിയായ വിവരങ്ങളും മുൻകരുതലുകളും ഉപയോഗിച്ച് പൗരന്മാരെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതാണ്.

ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ.

ദേശീയ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകൾ:011-23978046, 1075 (toll free)

 • ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ : 03192-232102
 • ആന്ധ്ര പ്രദേശ് : 104, 8297104104
 • അരുണാചൽ പ്രദേശ് : 104, 0360-2292777, 0360-2292774, 0360-2292775
 • ആസാം : 104
 • ബീഹാർ : 104
 • ചണ്ഡിഗഢ് : 9779558282
 • ഛത്തീസ്ഗഢ് : 104, 0771-2235091
 • ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ & ഡിയു: 104
 • ഡൽഹി : 011-22307145, 1800-111-747, 8800007722
 • ഗോവ : 104
 • ഗുജറാത്ത് : 104, 079-23250818, 079-23251900
 • ഹരിയാന : 8558893911
 • ഹിമാചൽ പ്രദേശ് : 104
 • ജമ്മു കാശ്മീർ : 0191-2520982, 0194-2440283
 • ജാർഖണ്ഡ് : 104
 • കർണാടക : 104, 1075, 080-46848600, 080-66692000, 9745697456, 080-1070
 • കേരളം : 0471-2552056
 • ലഡാഖ് : 0198-2256462
 • ലക്ഷദ്വീപ് : 104
 • മഹാരാഷ്ട്ര : 020-26127394
 • മണിപ്പൂർ : 0385-2411668, 1800-345-3818
 • മേഘാലയ : 108, 1070
 • മിസോറം : 102
 • മധ്യപ്രദേശ് : 104
 • നാഗാലാൻഡ് : 7005539653, 1800-345-0019
 • ഒറീസ : 9439994859
 • പുതുച്ചേരി : 104
 • പഞ്ചാബ് : 104
 • രാജസ്ഥാൻ : 104, 108
 • സിക്കിം : 104
 • തമിഴ്‌നാട് : 044-29510500
 • തെലങ്കാന : 104
 • ത്രിപുര : 112, 0381-2315879, 8794534501
 • ഉത്തർപ്രദേശ് : 1800-180-5145, 6389300137, 0522-4523000, 0522-2610145
 • ഉത്തരാഖണ്ഡ് : 104, 0135-2722100, 0135-2724506
 • പശ്ചിമ ബംഗാൾ : 1800-313-444-222, 033-23412600

അപ്ഡേറ്റുകളും അറിയിപ്പുകളും

last updated on oct 03, 2222- 04:30 hrsഎല്ലാം കാണുക
Last Updated on Oct 03, 2222- 04:30 hrs View ALL

എ. രജിസ്ട്രേഷൻ

ബി. വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളുകൾ

സി. ഷെഡ്യൂളിംഗ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് - പൊതുവായത്

ഡി. വാക്സിനേഷൻ

ഇ. വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

എഫ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ

ജി.. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മൈഗവ്
പോഡ്കാസ്റ്റ്

Mygov സോഷ്യൽ ഹബ്

മിഥ്യാധാരണകൾ/വസ്തുത പരിശോധന

#mygovmythsbusters #mygovfactcheck

നിരവധി തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് ചുറ്റിലും പ്രചരിക്കുന്നത്. വസ്തുതകൾ ഇവയാണ്.

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കാം. പ്രായമായ ആളുകൾ, കൂടാതെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ (ഉദാ. ആസ്തമ,പ്രമേഹം,ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പോലുള്ളവ) വൈറസ് ബാധിച്ച് കൂടുതൽ രോഗബാധിതരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കോവിഡ്-19 ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ്/വീഡിയോകൾ

ലക്ഷണം

കോരോനെവിരസ് സവിത് - 19 ലക്ഷണങ്ങൾ

 • ഉയർന്ന പനി ഉയർന്ന പനി
 • ഡ്രൈ ചുമ ഡ്രൈ ചുമ
 • തൊണ്ടവേദന തൊണ്ടവേദന
 • ശ്വസനത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്വസനത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്

ഇത് എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു

 • ചുമ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ വഴി വായു ചുമ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ വഴി വായു
 • വ്യക്തിഗത കോൺടാക്റ്റ് വ്യക്തിഗത കോൺടാക്റ്റ്
 • മലിനമായ വസ്തുക്കൾ മലിനമായ വസ്തുക്കൾ
 • മാസ്സ് ഒത്തുചേരൽ മാസ്സ് ഒത്തുചേരൽ

പ്രതിരോധം

 • കൈ എപ്പോഴും കഴുക് കൈ എപ്പോഴും കഴുക്
 • മുഖം മൂടി ധരിക്ക് മുഖം മൂടി ധരിക്ക്
 • രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക
 • എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചുമയോ തുമ്മുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചുമയോ തുമ്മുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക

വീഡിയോകൾ

മിഥ്യാ-ധാരണകൾ ഇതാണ് വസ്തുതകൾ.

 • തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും മഞ്ഞുപാളിയും കൊറോണ വൈറസ് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.
 • കൊറോണ വൈറസ് നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഹാൻഡ് ഡ്രൈയറുകൾ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല.
 • പതിവായി മൂക്ക് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.
 • കൊറോണ വൈറസ് ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പകരാം.
 • അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് അണുനശീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇത് ചർമ്മത്തിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം.
 • വെളുത്തുള്ളി ആരോഗ്യകരമാണ്, പക്ഷേ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നതിന് നിലവിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.
 • കൊറോണ വൈറസ് കൊതുക് കടിയിലൂടെ പകരുന്നതല്ല.
 • ആളുകൾ‌ക്ക് പനി ഉണ്ടോയെന്ന് തെർമൽ സ്കാനറുകൾ‌ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ‌ കഴിയും, പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ‌ ഇതിലൂടെ സാധിക്കില്ല.
 • ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ വൈറസുകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കില്ല, ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
 • വീട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ/വളർത്തുമൃഗങ്ങളായ നായ്ക്കളോ പൂച്ചകളോ കൊറോണ വൈറസ് പകരാൻ കാരണമാകുമെന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.
 • നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുടനീളം മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ തളിക്കുന്നത് ഇതിനകം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല.
 • ഇന്നുവരെ, കൊറോണ വൈറസ് തടയുന്നതിനോ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ പ്രത്യേക മരുന്നുകളൊന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല.
 • ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ തടയുന്നില്ല.
 • ന്യുമോണിയയ്ക്കെതിരായ വാക്സിനുകളായ ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ, ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി (എച്ച്.ഐ.ബി) വാക്സിൻ തുടങ്ങിയവ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ല.
കുറിപ്പ്: ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന