മെനു

#IndiaFightsCorona കോവിഡ്-19

മൈഗവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റിനായി
സഹായ നമ്പറുകൾ
1075 ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം
1098 കുട്ടി
08046110007 മാനസികാരോഗ്യം
14567 മുതിർന്ന പൗരന്മാർ
14443 ആയുഷ് കോവിഡ് -19 കൗൺസിലിംഗ്
9013151515 മൈഗവ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക്
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻregister with co-winregister with aarogya seturegister with umang
നിങ്ങളുടെ
വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുക
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കുക
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:
 • നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ എങ്കിലും ലഭിച്ചിരിക്കണം.
 • നിങ്ങളുടെ പക്കൽ 13/14 അക്ക ഗുണഭോക്തൃ റഫറൻസ് ഐ.ഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺ‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ‌ കോവിൻ‌ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ‌ രജിസ്റ്റർ‌ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കോവിൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സാധൂകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദയവായി ഒ.ടി.പി നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
കോവിഡ് റിസോഴ്‌സുകൾ
As on : 17 Jun 2021, 08:00 IST (GMT+5:30)
സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ളത്
വാക്സിനേഷൻ
ഡോസ് നില
34,63,961 ഒരു ദിവസത്തിനു മുമ്പുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ
26,55,19,251 ആകെ വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ
SARS-CoV-2
Testing Status up to June 16, 2021
19,31,249 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചത് June 16, 2021
38,52,38,220 വരെ പരിശോധിച്ച ആകെ സാമ്പിളുകൾ
സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ളത്
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കേസുകൾ
8,26,740
38,692
Active Cases (2.78%)
ആകെ കേസ്
2,97,00,313
67,208
ഡിസ്ചാർജായവർ
(95.93%)
2,84,91,670
1,03,570
മരണങ്ങൾ
(1.29%)
3,81,903
2,330
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ 7,306
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,306
സജീവമായവർ 100
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,079
മരണങ്ങൾ 127
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,32,923
ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് 18,26,751
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 18,26,751
സജീവമായവർ 71,466
ഡിസ്ചാർജായവർ 17,43,176
മരണങ്ങൾ 12,109
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,23,88,392
അരുണാചൽ പ്രദേശ് 32,188
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 32,188
സജീവമായവർ 2,810
ഡിസ്ചാർജായവർ 29,223
മരണങ്ങൾ 155
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 4,26,146
ആസാം 4,69,976
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 4,69,976
സജീവമായവർ 39,653
ഡിസ്ചാർജായവർ 4,26,259
മരണങ്ങൾ 4,064
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 49,46,819
ബീഹാർ 7,18,319
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,18,319
സജീവമായവർ 3,991
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,04,805
മരണങ്ങൾ 9,523
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,21,95,216
ചണ്ഡിഗഢ് 61,241
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 61,241
സജീവമായവർ 462
ഡിസ്ചാർജായവർ 59,980
മരണങ്ങൾ 799
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 4,18,753
ഛത്തീസ്ഗഢ് 9,88,745
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,88,745
സജീവമായവർ 11,126
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,64,265
മരണങ്ങൾ 13,354
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 72,88,841
ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു 10,481
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,481
സജീവമായവർ 65
ഡിസ്ചാർജായവർ 10,412
മരണങ്ങൾ 4
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,78,873
ഡൽഹി 14,31,710
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 14,31,710
സജീവമായവർ 2,749
ഡിസ്ചാർജായവർ 14,04,085
മരണങ്ങൾ 24,876
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 62,04,212
ഗോവ 1,63,358
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,63,358
സജീവമായവർ 4,044
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,56,354
മരണങ്ങൾ 2,960
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 6,76,575
ഗുജറാത്ത് 8,21,376
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,21,376
സജീവമായവർ 8,242
ഡിസ്ചാർജായവർ 8,03,122
മരണങ്ങൾ 10,012
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,08,30,209
ഹരിയാന 7,66,606
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,66,606
സജീവമായവർ 3,579
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,53,918
മരണങ്ങൾ 9,109
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 69,37,134
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 1,99,407
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,99,407
സജീവമായവർ 3,733
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,92,260
മരണങ്ങൾ 3,414
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 26,58,650
ജമ്മു കാശ്മീർ 3,09,361
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,09,361
സജീവമായവർ 11,381
ഡിസ്ചാർജായവർ 2,93,763
മരണങ്ങൾ 4,217
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 37,79,537
ഝാർഖണ്ഡ് 3,43,983
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,43,983
സജീവമായവർ 2,246
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,36,645
മരണങ്ങൾ 5,092
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 52,67,421
കർണാടക 27,84,355
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 27,84,355
സജീവമായവർ 1,51,587
ഡിസ്ചാർജായവർ 25,99,472
മരണങ്ങൾ 33,296
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,74,50,996
കേരളം 27,61,474
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 27,61,474
സജീവമായവർ 1,10,226
ഡിസ്ചാർജായവർ 26,39,593
മരണങ്ങൾ 11,655
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,16,16,342
ലഡാഖ് 19,682
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 19,682
സജീവമായവർ 538
ഡിസ്ചാർജായവർ 18,945
മരണങ്ങൾ 199
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,93,318
ലക്ഷദ്വീപ് 9,339
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,339
സജീവമായവർ 447
ഡിസ്ചാർജായവർ 8,847
മരണങ്ങൾ 45
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 48,873
മധ്യപ്രദേശ് 7,88,809
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,88,809
സജീവമായവർ 3,273
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,76,887
മരണങ്ങൾ 8,649
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,44,81,624
മഹാരാഷ്ട്ര 59,34,880
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 59,34,880
സജീവമായവർ 1,39,744
ഡിസ്ചാർജായവർ 56,79,746
മരണങ്ങൾ 1,15,390
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,64,79,757
മണിപ്പൂർ 61,848
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 61,848
സജീവമായവർ 9,078
ഡിസ്ചാർജായവർ 51,762
മരണങ്ങൾ 1,008
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 5,48,155
മേഘാലയ 43,254
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 43,254
സജീവമായവർ 4,464
ഡിസ്ചാർജായവർ 38,032
മരണങ്ങൾ 758
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 5,30,708
മിസോറം 16,135
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 16,135
സജീവമായവർ 3,647
ഡിസ്ചാർജായവർ 12,414
മരണങ്ങൾ 74
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,73,076
നാഗാലാൻഡ് 23,965
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 23,965
സജീവമായവർ 2,699
ഡിസ്ചാർജായവർ 20,805
മരണങ്ങൾ 461
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,61,657
ഒറീസ 8,63,061
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,63,061
സജീവമായവർ 42,270
ഡിസ്ചാർജായവർ 8,17,359
മരണങ്ങൾ 3,432
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 91,72,995
പുതുച്ചേരി 1,13,622
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,13,622
സജീവമായവർ 4,495
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,07,425
മരണങ്ങൾ 1,702
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,39,438
പഞ്ചാബ് 5,89,828
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 5,89,828
സജീവമായവർ 10,046
ഡിസ്ചാർജായവർ 5,64,084
മരണങ്ങൾ 15,698
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 58,02,605
രാജസ്ഥാൻ 9,50,413
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,50,413
സജീവമായവർ 4,962
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,36,586
മരണങ്ങൾ 8,865
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,99,81,201
സിക്കിം 18,806
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 18,806
സജീവമായവർ 2,965
ഡിസ്ചാർജായവർ 15,556
മരണങ്ങൾ 285
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,02,308
തമിഴ്നാട് 23,88,746
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 23,88,746
സജീവമായവർ 1,14,335
ഡിസ്ചാർജായവർ 22,44,073
മരണങ്ങൾ 30,338
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,12,64,069
തെലങ്കാന 6,07,925
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 6,07,925
സജീവമായവർ 19,975
ഡിസ്ചാർജായവർ 5,84,429
മരണങ്ങൾ 3,521
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 0
ത്രിപുര 60,872
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 60,872
സജീവമായവർ 5,122
ഡിസ്ചാർജായവർ 55,116
മരണങ്ങൾ 634
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 17,04,960
ഉത്തർപ്രദേശ് 17,03,458
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 17,03,458
സജീവമായവർ 6,496
ഡിസ്ചാർജായവർ 16,74,999
മരണങ്ങൾ 21,963
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,38,29,486
ഉത്തരാഖണ്ഡ് 3,37,802
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,37,802
സജീവമായവർ 3,572
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,27,233
മരണങ്ങൾ 6,997
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 34,18,028
പശ്ചിമ ബംഗാൾ 14,71,231
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 14,71,231
സജീവമായവർ 21,152
ഡിസ്ചാർജായവർ 14,32,961
മരണങ്ങൾ 17,118
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,81,02,766
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ 7,306
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,306
സജീവമായവർ 100
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,079
മരണങ്ങൾ 127
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,32,923
ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് 18,26,751
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 18,26,751
സജീവമായവർ 71,466
ഡിസ്ചാർജായവർ 17,43,176
മരണങ്ങൾ 12,109
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,23,88,392
അരുണാചൽ പ്രദേശ് 32,188
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 32,188
സജീവമായവർ 2,810
ഡിസ്ചാർജായവർ 29,223
മരണങ്ങൾ 155
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 4,26,146
ആസാം 4,69,976
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 4,69,976
സജീവമായവർ 39,653
ഡിസ്ചാർജായവർ 4,26,259
മരണങ്ങൾ 4,064
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 49,46,819
ബീഹാർ 7,18,319
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,18,319
സജീവമായവർ 3,991
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,04,805
മരണങ്ങൾ 9,523
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,21,95,216
ചണ്ഡിഗഢ് 61,241
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 61,241
സജീവമായവർ 462
ഡിസ്ചാർജായവർ 59,980
മരണങ്ങൾ 799
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 4,18,753
ഛത്തീസ്ഗഢ് 9,88,745
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,88,745
സജീവമായവർ 11,126
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,64,265
മരണങ്ങൾ 13,354
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 72,88,841
ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു 10,481
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 10,481
സജീവമായവർ 65
ഡിസ്ചാർജായവർ 10,412
മരണങ്ങൾ 4
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,78,873
ഡൽഹി 14,31,710
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 14,31,710
സജീവമായവർ 2,749
ഡിസ്ചാർജായവർ 14,04,085
മരണങ്ങൾ 24,876
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 62,04,212
ഗോവ 1,63,358
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,63,358
സജീവമായവർ 4,044
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,56,354
മരണങ്ങൾ 2,960
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 6,76,575
ഗുജറാത്ത് 8,21,376
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,21,376
സജീവമായവർ 8,242
ഡിസ്ചാർജായവർ 8,03,122
മരണങ്ങൾ 10,012
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,08,30,209
ഹരിയാന 7,66,606
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,66,606
സജീവമായവർ 3,579
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,53,918
മരണങ്ങൾ 9,109
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 69,37,134
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 1,99,407
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,99,407
സജീവമായവർ 3,733
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,92,260
മരണങ്ങൾ 3,414
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 26,58,650
ജമ്മു കാശ്മീർ 3,09,361
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,09,361
സജീവമായവർ 11,381
ഡിസ്ചാർജായവർ 2,93,763
മരണങ്ങൾ 4,217
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 37,79,537
ഝാർഖണ്ഡ് 3,43,983
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,43,983
സജീവമായവർ 2,246
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,36,645
മരണങ്ങൾ 5,092
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 52,67,421
കർണാടക 27,84,355
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 27,84,355
സജീവമായവർ 1,51,587
ഡിസ്ചാർജായവർ 25,99,472
മരണങ്ങൾ 33,296
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,74,50,996
കേരളം 27,61,474
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 27,61,474
സജീവമായവർ 1,10,226
ഡിസ്ചാർജായവർ 26,39,593
മരണങ്ങൾ 11,655
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,16,16,342
ലഡാഖ് 19,682
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 19,682
സജീവമായവർ 538
ഡിസ്ചാർജായവർ 18,945
മരണങ്ങൾ 199
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,93,318
ലക്ഷദ്വീപ് 9,339
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,339
സജീവമായവർ 447
ഡിസ്ചാർജായവർ 8,847
മരണങ്ങൾ 45
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 48,873
മധ്യപ്രദേശ് 7,88,809
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 7,88,809
സജീവമായവർ 3,273
ഡിസ്ചാർജായവർ 7,76,887
മരണങ്ങൾ 8,649
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,44,81,624
മഹാരാഷ്ട്ര 59,34,880
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 59,34,880
സജീവമായവർ 1,39,744
ഡിസ്ചാർജായവർ 56,79,746
മരണങ്ങൾ 1,15,390
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,64,79,757
മണിപ്പൂർ 61,848
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 61,848
സജീവമായവർ 9,078
ഡിസ്ചാർജായവർ 51,762
മരണങ്ങൾ 1,008
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 5,48,155
മേഘാലയ 43,254
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 43,254
സജീവമായവർ 4,464
ഡിസ്ചാർജായവർ 38,032
മരണങ്ങൾ 758
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 5,30,708
മിസോറം 16,135
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 16,135
സജീവമായവർ 3,647
ഡിസ്ചാർജായവർ 12,414
മരണങ്ങൾ 74
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,73,076
നാഗാലാൻഡ് 23,965
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 23,965
സജീവമായവർ 2,699
ഡിസ്ചാർജായവർ 20,805
മരണങ്ങൾ 461
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,61,657
ഒറീസ 8,63,061
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 8,63,061
സജീവമായവർ 42,270
ഡിസ്ചാർജായവർ 8,17,359
മരണങ്ങൾ 3,432
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 91,72,995
പുതുച്ചേരി 1,13,622
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 1,13,622
സജീവമായവർ 4,495
ഡിസ്ചാർജായവർ 1,07,425
മരണങ്ങൾ 1,702
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,39,438
പഞ്ചാബ് 5,89,828
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 5,89,828
സജീവമായവർ 10,046
ഡിസ്ചാർജായവർ 5,64,084
മരണങ്ങൾ 15,698
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 58,02,605
രാജസ്ഥാൻ 9,50,413
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 9,50,413
സജീവമായവർ 4,962
ഡിസ്ചാർജായവർ 9,36,586
മരണങ്ങൾ 8,865
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,99,81,201
സിക്കിം 18,806
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 18,806
സജീവമായവർ 2,965
ഡിസ്ചാർജായവർ 15,556
മരണങ്ങൾ 285
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 3,02,308
തമിഴ്നാട് 23,88,746
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 23,88,746
സജീവമായവർ 1,14,335
ഡിസ്ചാർജായവർ 22,44,073
മരണങ്ങൾ 30,338
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,12,64,069
തെലങ്കാന 6,07,925
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 6,07,925
സജീവമായവർ 19,975
ഡിസ്ചാർജായവർ 5,84,429
മരണങ്ങൾ 3,521
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 0
ത്രിപുര 60,872
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 60,872
സജീവമായവർ 5,122
ഡിസ്ചാർജായവർ 55,116
മരണങ്ങൾ 634
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 17,04,960
ഉത്തർപ്രദേശ് 17,03,458
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 17,03,458
സജീവമായവർ 6,496
ഡിസ്ചാർജായവർ 16,74,999
മരണങ്ങൾ 21,963
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 2,38,29,486
ഉത്തരാഖണ്ഡ് 3,37,802
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3,37,802
സജീവമായവർ 3,572
ഡിസ്ചാർജായവർ 3,27,233
മരണങ്ങൾ 6,997
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 34,18,028
പശ്ചിമ ബംഗാൾ 14,71,231
സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 14,71,231
സജീവമായവർ 21,152
ഡിസ്ചാർജായവർ 14,32,961
മരണങ്ങൾ 17,118
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് 1,81,02,766

കോവിഡ്-19 സംസ്ഥാനതല വാക്സിൻ

സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഡോസ്1 ഡോസ്2 ആകെ വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ ഒരു ദിവസത്തിനു മുമ്പുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഡോസുകൾ
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ

1,17,533909

15,39022

1,32,923931

1,31,992

ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്

97,48,17479,317

26,40,2184,659

1,23,88,39283,976

1,23,04,416

അരുണാചൽ പ്രദേശ്

3,46,9135,146

79,233122

4,26,1465,268

4,20,878

ആസാം

39,79,27945,317

9,67,54013,289

49,46,81958,606

48,88,213

ബീഹാർ

1,02,63,32160,332

19,31,8959,212

1,21,95,21669,544

1,21,25,672

ചണ്ഡിഗഢ്

3,42,7166,695

76,037191

4,18,7536,886

4,11,867

ഛത്തീസ്ഗഢ്

60,95,90729,813

11,92,9346,097

72,88,84135,910

72,52,931

ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു

2,52,3776,659

26,49683

2,78,8736,742

2,72,131

ഡൽഹി

47,15,91928,596

14,88,29324,677

62,04,21253,273

61,50,939

ഗോവ

5,77,74817,999

98,827321

6,76,57518,320

6,58,255

ഗുജറാത്ത്

1,61,89,4232,29,350

46,40,78633,692

2,08,30,2092,63,042

2,05,67,167

ഹരിയാന

58,48,99361,580

10,88,14112,014

69,37,13473,594

68,63,540

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

22,22,36843,841

4,36,282308

26,58,65044,149

26,14,501

ജമ്മു കാശ്മീർ

31,92,19746,433

5,87,3402,139

37,79,53748,572

37,30,965

ഝാർഖണ്ഡ്

44,36,81856,468

8,30,60315,470

52,67,42171,938

51,95,483

കർണാടക

1,43,82,7741,80,391

30,68,22227,495

1,74,50,9962,07,886

1,72,43,110

കേരളം

92,90,3171,50,124

23,26,02560,011

1,16,16,3422,10,135

1,14,06,207

ലഡാഖ്

1,55,921888

37,39710

1,93,318898

1,92,420

ലക്ഷദ്വീപ്

41,774898

7,09919

48,873917

47,956

മധ്യപ്രദേശ്

1,24,84,93843,792

19,96,6866,315

1,44,81,62450,107

1,44,31,517

മഹാരാഷ്ട്ര

2,11,98,4642,03,189

52,81,29348,275

2,64,79,7572,51,464

2,62,28,293

മണിപ്പൂർ

4,76,5394,498

71,61654

5,48,1554,552

5,43,603

മേഘാലയ

4,55,93213,857

74,77650

5,30,70813,907

5,16,801

മിസോറം

3,20,68315,739

52,39343

3,73,07615,782

3,57,294

നാഗാലാൻഡ്

3,09,19212,054

52,46569

3,61,65712,123

3,49,534

ഒറീസ

74,90,44491,625

16,82,55128,560

91,72,9951,20,185

90,52,810

പുതുച്ചേരി

2,85,9815,265

53,457319

3,39,4385,584

3,33,854

പഞ്ചാബ്

49,75,65850,272

8,26,9474,849

58,02,60555,121

57,47,484

രാജസ്ഥാൻ

1,66,27,52086,476

33,53,6816,644

1,99,81,20193,120

1,98,88,081

സിക്കിം

2,42,47515,824

59,8332

3,02,30815,826

2,86,482

തമിഴ്നാട്

90,86,9531,22,505

21,77,1169,784

1,12,64,0691,32,289

1,11,31,780

തെലങ്കാന

69,59,2961,58,510

13,52,5044,666

83,11,8001,63,176

81,48,624

ത്രിപുര

11,84,68720,363

5,20,2733,283

17,04,96023,646

16,81,314

ഉത്തർപ്രദേശ്

1,99,53,9463,77,855

38,75,54038,643

2,38,29,4864,16,498

2,34,12,988

ഉത്തരാഖണ്ഡ്

27,04,22633,891

7,13,8028,019

34,18,02841,910

33,76,118

പശ്ചിമ ബംഗാൾ

1,39,94,2452,08,116

41,08,52140,202

1,81,02,7662,48,318

1,78,54,448

വിവിധ തരത്തിലുളള

17,30,270588

14,97,8813,159

32,28,1513,747

32,24,404

കോവിഡ്-19 സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള നില

സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആകെ കേസ് സജീവമായവർ ഡിസ്ചാർജായവർ മരണങ്ങൾ സജീവ നിരക്ക് ഡിസ്ചാർജ് നിരക്ക് മരണ നിരക്ക്
മഹാരാഷ്ട്ര

59,34,88010,107

1,39,7441,696

56,79,74610,567

1,15,3901,236

2.35%

95.70%

1.94%

കർണാടക

27,84,3557,345

1,51,58710,716

25,99,47217,913

33,296148

5.44%

93.36%

1.20%

കേരളം

27,61,47413,270

1,10,2262,566

26,39,59315,689

11,655147

3.99%

95.59%

0.42%

തമിഴ്നാട്

23,88,74610,448

1,14,33510,880

22,44,07321,058

30,338270

4.79%

93.94%

1.27%

ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്

18,26,7516,617

71,4663,668

17,43,17610,228

12,10957

3.91%

95.42%

0.66%

ഉത്തർപ്രദേശ്

17,03,458251

6,496725

16,74,999927

21,96349

0.38%

98.33%

1.29%

പശ്ചിമ ബംഗാൾ

14,71,2313,187

21,1521,106

14,32,9612,012

17,11869

1.44%

97.40%

1.16%

ഡൽഹി

14,31,710212

2,749329

14,04,085516

24,87625

0.19%

98.07%

1.74%

ഛത്തീസ്ഗഢ്

9,88,745573

11,126591

9,64,2651,152

13,35412

1.13%

97.52%

1.35%

രാജസ്ഥാൻ

9,50,413280

4,962657

9,36,586928

8,8659

0.52%

98.55%

0.93%

ഒറീസ

8,63,0613,535

42,2702,088

8,17,3595,579

3,43244

4.90%

94.70%

0.40%

ഗുജറാത്ത്

8,21,376298

8,242642

8,03,122935

10,0125

1.00%

97.78%

1.22%

മധ്യപ്രദേശ്

7,88,809160

3,273337

7,76,887463

8,64934

0.41%

98.49%

1.10%

ഹരിയാന

7,66,606249

3,579124

7,53,918334

9,10939

0.47%

98.34%

1.19%

ബീഹാർ

7,18,319370

3,991369

7,04,805730

9,5239

0.56%

98.12%

1.33%

തെലങ്കാന

6,07,9251,489

19,97542

5,84,4291,436

3,52111

3.29%

96.14%

0.58%

പഞ്ചാബ്

5,89,828675

10,046756

5,64,0841,383

15,69848

1.70%

95.64%

2.66%

ആസാം

4,69,9763,386

39,6531,531

4,26,2594,881

4,06436

8.44%

90.70%

0.86%

ഝാർഖണ്ഡ്

3,43,983190

2,246400

3,36,645587

5,0923

0.65%

97.87%

1.48%

ഉത്തരാഖണ്ഡ്

3,37,802353

3,57270

3,27,233411

6,99712

1.06%

96.87%

2.07%

ജമ്മു കാശ്മീർ

3,09,361635

11,3811,026

2,93,7631,649

4,21712

3.68%

94.96%

1.36%

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

1,99,407210

3,733317

1,92,260523

3,4144

1.87%

96.42%

1.71%

ഗോവ

1,63,358310

4,044131

1,56,354428

2,96013

2.48%

95.71%

1.81%

പുതുച്ചേരി

1,13,622430

4,495173

1,07,425597

1,7026

3.96%

94.55%

1.50%

മണിപ്പൂർ

61,848752

9,078334

51,762408

1,00810

14.68%

83.69%

1.63%

ചണ്ഡിഗഢ്

61,24141

46224

59,98063

7992

0.75%

97.94%

1.30%

ത്രിപുര

60,872487

5,122236

55,116246

6345

8.41%

90.54%

1.04%

മേഘാലയ

43,254495

4,46434

38,032453

7588

10.32%

87.93%

1.75%

അരുണാചൽ പ്രദേശ്

32,188250

2,81039

29,223289

155

8.73%

90.79%

0.48%

നാഗാലാൻഡ്

23,965111

2,699273

20,805382

4612

11.26%

86.81%

1.92%

ലഡാഖ്

19,68233

53814

18,94547

199

2.73%

96.26%

1.01%

സിക്കിം

18,806147

2,965274

15,556420

2851

15.77%

82.72%

1.52%

മിസോറം

16,135236

3,64710

12,414223

743

22.60%

76.94%

0.46%

ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു

10,4818

654

10,4124

4

0.62%

99.34%

0.04%

ലക്ഷദ്വീപ്

9,33942

44737

8,84779

45

4.79%

94.73%

0.48%

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ

7,30626

1005

7,07930

1271

1.37%

96.89%

1.74%

Check your nearest vaccination center and slots availability

തിരയുക
ഇത് പ്രകാരം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക :
കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേര് സ്ഥാനം വാക്സിൻ പേര് പ്രായം ലഭ്യമായ വാക്സിൻ ഡോസ് ലഭ്യമായ തീയതി

ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ.

national helpline numbers: 011-23978046, 1075 (Toll Free)

 • ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ : 03192-232102
 • ആന്ധ്ര പ്രദേശ് : 104, 8297104104
 • അരുണാചൽ പ്രദേശ് : 104, 0360-2292777, 0360-2292774, 0360-2292775
 • ആസാം : 104
 • ബീഹാർ : 104
 • ചണ്ഡിഗഢ് : 9779558282
 • ഛത്തീസ്ഗഢ് : 104, 0771-2235091
 • ദാദ്ര ആൻഡ്‌ നഗർ ഹവേലി ആൻഡ്‌ ദമൻ ആൻഡ്‌ ദിയു: 104
 • ഡൽഹി : 011-22307145, 1800-111-747, 8800007722
 • ഗോവ : 104
 • ഗുജറാത്ത് : 104, 079-23250818, 079-23251900
 • ഹരിയാന : 8558893911
 • ഹിമാചൽ പ്രദേശ് : 104
 • ജമ്മു കാശ്മീർ : 0191-2520982, 0194-2440283
 • ജാർഖണ്ഡ് : 104
 • കർണാടക : 104, 1075, 080-46848600, 080-66692000, 9745697456, 080-1070
 • കേരളം : 0471-2552056
 • ലഡാഖ് : 0198-2256462
 • ലക്ഷദ്വീപ് : 104
 • മഹാരാഷ്ട്ര : 020-26127394
 • മണിപ്പൂർ : 0385-2411668, 1800-345-3818
 • മേഘാലയ : 108, 1070
 • മിസോറം : 102
 • മധ്യപ്രദേശ് : 104
 • നാഗാലാൻഡ് : 7005539653, 1800-345-0019
 • ഒറീസ : 9439994859
 • പുതുച്ചേരി : 104
 • പഞ്ചാബ് : 104
 • രാജസ്ഥാൻ : 104, 108
 • സിക്കിം : 104
 • തമിഴ്‌നാട് : 044-29510500
 • തെലങ്കാന : 104
 • ത്രിപുര : 112, 0381-2315879, 8794534501
 • ഉത്തർപ്രദേശ് : 1800-180-5145, 6389300137, 0522-4523000, 0522-2610145
 • ഉത്തരാഖണ്ഡ് : 104, 0135-2722100, 0135-2724506
 • പശ്ചിമ ബംഗാൾ : 1800-313-444-222, 033-23412600

കോവിഡ്-19 കൊറോണ വൈറസിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയെയും ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ നാം തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ഭാരത സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകി പൗരന്മാരെ ശാക്തീകരിക്കുക, മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രാദേശികമായി വൈറസ് പടരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം.

അപ്ഡേറ്റുകളും അറിയിപ്പുകളും

Last Updated on Jun 17, 2121- 04:16 hrs