மெனு

#IndiaFightsCorona கோவிட்-19

011 -23978046 அல்லது 1075, ncov2019[at]gov[dot]in (link sends e-mail)
மைகவ் ஆப்பை பதிவிறக்கவும்சமீபத்திய கோவிட் தகவல்களுக்கு
தடுப்பூசி பதிவு செய்தல்Register with Co-WinRegister with Aarogya SetuRegister with umang
As on : 07 May 2021, 08:00 IST (GMT+5:30)

covid-19
தடுப்பூசி போடுதல்

16,49,73,058 மொத்தம் போடப்பட்ட தடுப்பூசி
23,70,298 முந்தைய நாள் போடப்பட்ட தடுப்பூசி

SARS-CoV-2
(COVID-19) Testing Status up to May 06, 2021

29,86,01,699 சோதனை செய்யப்பட்ட மொத்த மாதிரிகள் may 06, 2021
18,26,490 மாதிரிகள் சோதனை செய்யப்பட்டது may 06, 2021

கோவிட்-19 டாஷ்போர்டு

மொத்தம்
2,14,91,598
4,14,188
செயலில்
(16.96%)
36,45,164
78,766
டிஸ்சார்ஜானோர்
(81.95%)
1,76,12,351
3,31,507
இறப்புகள்
(1.09%)
2,34,083
3,915
அந்தமான் நிக்கோபார் 6,255
உறுதியானது 6,255
செயலில் 225
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,958
இறப்புகள் 72
தடுப்பூசி போடுதல் 1,08,829
ஆந்திரப் பிரதேசம் 12,28,186
உறுதியானது 12,28,186
செயலில் 1,82,329
டிஸ்சார்ஜானோர் 10,37,411
இறப்புகள் 8,446
தடுப்பூசி போடுதல் 70,70,242
அருணாச்சல பிரதேசம் 19,634
உறுதியானது 19,634
செயலில் 1,858
டிஸ்சார்ஜானோர் 17,717
இறப்புகள் 59
தடுப்பூசி போடுதல் 2,66,969
அசாம் 2,77,687
உறுதியானது 2,77,687
செயலில் 33,176
டிஸ்சார்ஜானோர் 2,42,980
இறப்புகள் 1,531
தடுப்பூசி போடுதல் 28,27,561
பீகார் 5,53,803
உறுதியானது 5,53,803
செயலில் 1,15,152
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,35,574
இறப்புகள் 3,077
தடுப்பூசி போடுதல் 75,38,326
சண்டிகர் 47,552
உறுதியானது 47,552
செயலில் 8,420
டிஸ்சார்ஜானோர் 38,591
இறப்புகள் 541
தடுப்பூசி போடுதல் 2,35,770
சத்தீஸ்கர் 8,16,489
உறுதியானது 8,16,489
செயலில் 1,31,245
டிஸ்சார்ஜானோர் 6,75,294
இறப்புகள் 9,950
தடுப்பூசி போடுதல் 57,66,859
தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ 8,502
உறுதியானது 8,502
செயலில் 1,581
டிஸ்சார்ஜானோர் 6,917
இறப்புகள் 4
தடுப்பூசி போடுதல் 1,00,282
டெல்லி 12,73,035
உறுதியானது 12,73,035
செயலில் 90,629
டிஸ்சார்ஜானோர் 11,64,008
இறப்புகள் 18,398
தடுப்பூசி போடுதல் 36,87,783
கோவா 1,08,267
உறுதியானது 1,08,267
செயலில் 29,752
டிஸ்சார்ஜானோர் 77,014
இறப்புகள் 1,501
தடுப்பூசி போடுதல் 3,79,322
குஜராத் 6,45,972
உறுதியானது 6,45,972
செயலில் 1,47,525
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,90,412
இறப்புகள் 8,035
தடுப்பூசி போடுதல் 1,34,20,247
ஹரியானா 5,73,815
உறுதியானது 5,73,815
செயலில் 1,15,842
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,52,836
இறப்புகள் 5,137
தடுப்பூசி போடுதல் 40,86,674
இமாச்சலப் பிரதேசம் 1,18,729
உறுதியானது 1,18,729
செயலில் 27,756
டிஸ்சார்ஜானோர் 89,236
இறப்புகள் 1,737
தடுப்பூசி போடுதல் 19,89,691
ஜம்மு காஷ்மீர் 2,01,511
உறுதியானது 2,01,511
செயலில் 41,666
டிஸ்சார்ஜானோர் 1,57,283
இறப்புகள் 2,562
தடுப்பூசி போடுதல் 25,96,453
ஜார்கண்ட் 2,70,089
உறுதியானது 2,70,089
செயலில் 60,633
டிஸ்சார்ஜானோர் 2,05,977
இறப்புகள் 3,479
தடுப்பூசி போடுதல் 32,24,368
கர்நாடகா 17,90,104
உறுதியானது 17,90,104
செயலில் 5,17,095
டிஸ்சார்ஜானோர் 12,55,797
இறப்புகள் 17,212
தடுப்பூசி போடுதல் 1,02,52,400
கேரளா 17,86,396
உறுதியானது 17,86,396
செயலில் 3,91,253
டிஸ்சார்ஜானோர் 13,89,515
இறப்புகள் 5,628
தடுப்பூசி போடுதல் 76,95,877
லடாக் 14,909
உறுதியானது 14,909
செயலில் 1,432
டிஸ்சார்ஜானோர் 13,326
இறப்புகள் 151
தடுப்பூசி போடுதல் 1,17,110
லட்சத்தீவு 3,528
உறுதியானது 3,528
செயலில் 1,146
டிஸ்சார்ஜானோர் 2,374
இறப்புகள் 8
தடுப்பூசி போடுதல் 24,946
மத்தியப் பிரதேசம் 6,37,406
உறுதியானது 6,37,406
செயலில் 88,614
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,42,632
இறப்புகள் 6,160
தடுப்பூசி போடுதல் 84,62,476
மஹாராஷ்டிரா 49,42,736
உறுதியானது 49,42,736
செயலில் 6,41,281
டிஸ்சார்ஜானோர் 42,27,940
இறப்புகள் 73,515
தடுப்பூசி போடுதல் 1,72,43,457
மணிப்பூர் 33,733
உறுதியானது 33,733
செயலில் 2,991
டிஸ்சார்ஜானோர் 30,295
இறப்புகள் 447
தடுப்பூசி போடுதல் 3,13,874
மேகாலயா 18,630
உறுதியானது 18,630
செயலில் 2,351
டிஸ்சார்ஜானோர் 16,086
இறப்புகள் 193
தடுப்பூசி போடுதல் 3,29,374
மிசோரம் 7,147
உறுதியானது 7,147
செயலில் 1,779
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,351
இறப்புகள் 17
தடுப்பூசி போடுதல் 2,75,179
நாகாலாந்து 15,271
உறுதியானது 15,271
செயலில் 2,245
டிஸ்சார்ஜானோர் 12,905
இறப்புகள் 121
தடுப்பூசி போடுதல் 2,15,703
ஒடிசா 5,00,162
உறுதியானது 5,00,162
செயலில் 74,784
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,23,257
இறப்புகள் 2,121
தடுப்பூசி போடுதல் 60,17,415
புதுச்சேரி 66,627
உறுதியானது 66,627
செயலில் 12,430
டிஸ்சார்ஜானோர் 53,296
இறப்புகள் 901
தடுப்பூசி போடுதல் 2,09,894
பஞ்சாப் 4,16,350
உறுதியானது 4,16,350
செயலில் 66,568
டிஸ்சார்ஜானோர் 3,39,803
இறப்புகள் 9,979
தடுப்பூசி போடுதல் 37,05,260
ராஜஸ்தான் 7,02,568
உறுதியானது 7,02,568
செயலில் 1,98,010
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,99,376
இறப்புகள் 5,182
தடுப்பூசி போடுதல் 1,37,00,772
சிக்கிம் 9,183
உறுதியானது 9,183
செயலில் 2,256
டிஸ்சார்ஜானோர் 6,769
இறப்புகள் 158
தடுப்பூசி போடுதல் 2,14,717
தமிழ்நாடு 12,97,500
உறுதியானது 12,97,500
செயலில் 1,31,468
டிஸ்சார்ஜானோர் 11,51,058
இறப்புகள் 14,974
தடுப்பூசி போடுதல் 63,36,452
தெலுங்கானா 4,81,640
உறுதியானது 4,81,640
செயலில் 73,851
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,05,164
இறப்புகள் 2,625
தடுப்பூசி போடுதல் 0
திரிபுரா 36,849
உறுதியானது 36,849
செயலில் 2,292
டிஸ்சார்ஜானோர் 34,153
இறப்புகள் 404
தடுப்பூசி போடுதல் 13,47,904
உத்தரப் பிரதேசம் 14,25,916
உறுதியானது 14,25,916
செயலில் 2,59,844
டிஸ்சார்ஜானோர் 11,51,571
இறப்புகள் 14,501
தடுப்பூசி போடுதல் 1,33,30,583
உத்தரகாண்ட் 2,20,351
உறுதியானது 2,20,351
செயலில் 62,911
டிஸ்சார்ஜானோர் 1,54,147
இறப்புகள் 3,293
தடுப்பூசி போடுதல் 22,41,465
மேற்கு வங்காளம் 9,35,066
உறுதியானது 9,35,066
செயலில் 1,22,774
டிஸ்சார்ஜானோர் 8,00,328
இறப்புகள் 11,964
தடுப்பூசி போடுதல் 1,15,59,879
அந்தமான் நிக்கோபார் 6,255
உறுதியானது 6,255
செயலில் 225
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,958
இறப்புகள் 72
தடுப்பூசி போடுதல் 1,08,829
ஆந்திரப் பிரதேசம் 12,28,186
உறுதியானது 12,28,186
செயலில் 1,82,329
டிஸ்சார்ஜானோர் 10,37,411
இறப்புகள் 8,446
தடுப்பூசி போடுதல் 70,70,242
அருணாச்சல பிரதேசம் 19,634
உறுதியானது 19,634
செயலில் 1,858
டிஸ்சார்ஜானோர் 17,717
இறப்புகள் 59
தடுப்பூசி போடுதல் 2,66,969
அசாம் 2,77,687
உறுதியானது 2,77,687
செயலில் 33,176
டிஸ்சார்ஜானோர் 2,42,980
இறப்புகள் 1,531
தடுப்பூசி போடுதல் 28,27,561
பீகார் 5,53,803
உறுதியானது 5,53,803
செயலில் 1,15,152
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,35,574
இறப்புகள் 3,077
தடுப்பூசி போடுதல் 75,38,326
சண்டிகர் 47,552
உறுதியானது 47,552
செயலில் 8,420
டிஸ்சார்ஜானோர் 38,591
இறப்புகள் 541
தடுப்பூசி போடுதல் 2,35,770
சத்தீஸ்கர் 8,16,489
உறுதியானது 8,16,489
செயலில் 1,31,245
டிஸ்சார்ஜானோர் 6,75,294
இறப்புகள் 9,950
தடுப்பூசி போடுதல் 57,66,859
தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ 8,502
உறுதியானது 8,502
செயலில் 1,581
டிஸ்சார்ஜானோர் 6,917
இறப்புகள் 4
தடுப்பூசி போடுதல் 1,00,282
டெல்லி 12,73,035
உறுதியானது 12,73,035
செயலில் 90,629
டிஸ்சார்ஜானோர் 11,64,008
இறப்புகள் 18,398
தடுப்பூசி போடுதல் 36,87,783
கோவா 1,08,267
உறுதியானது 1,08,267
செயலில் 29,752
டிஸ்சார்ஜானோர் 77,014
இறப்புகள் 1,501
தடுப்பூசி போடுதல் 3,79,322
குஜராத் 6,45,972
உறுதியானது 6,45,972
செயலில் 1,47,525
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,90,412
இறப்புகள் 8,035
தடுப்பூசி போடுதல் 1,34,20,247
ஹரியானா 5,73,815
உறுதியானது 5,73,815
செயலில் 1,15,842
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,52,836
இறப்புகள் 5,137
தடுப்பூசி போடுதல் 40,86,674
இமாச்சலப் பிரதேசம் 1,18,729
உறுதியானது 1,18,729
செயலில் 27,756
டிஸ்சார்ஜானோர் 89,236
இறப்புகள் 1,737
தடுப்பூசி போடுதல் 19,89,691
ஜம்மு காஷ்மீர் 2,01,511
உறுதியானது 2,01,511
செயலில் 41,666
டிஸ்சார்ஜானோர் 1,57,283
இறப்புகள் 2,562
தடுப்பூசி போடுதல் 25,96,453
ஜார்கண்ட் 2,70,089
உறுதியானது 2,70,089
செயலில் 60,633
டிஸ்சார்ஜானோர் 2,05,977
இறப்புகள் 3,479
தடுப்பூசி போடுதல் 32,24,368
கர்நாடகா 17,90,104
உறுதியானது 17,90,104
செயலில் 5,17,095
டிஸ்சார்ஜானோர் 12,55,797
இறப்புகள் 17,212
தடுப்பூசி போடுதல் 1,02,52,400
கேரளா 17,86,396
உறுதியானது 17,86,396
செயலில் 3,91,253
டிஸ்சார்ஜானோர் 13,89,515
இறப்புகள் 5,628
தடுப்பூசி போடுதல் 76,95,877
லடாக் 14,909
உறுதியானது 14,909
செயலில் 1,432
டிஸ்சார்ஜானோர் 13,326
இறப்புகள் 151
தடுப்பூசி போடுதல் 1,17,110
லட்சத்தீவு 3,528
உறுதியானது 3,528
செயலில் 1,146
டிஸ்சார்ஜானோர் 2,374
இறப்புகள் 8
தடுப்பூசி போடுதல் 24,946
மத்தியப் பிரதேசம் 6,37,406
உறுதியானது 6,37,406
செயலில் 88,614
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,42,632
இறப்புகள் 6,160
தடுப்பூசி போடுதல் 84,62,476
மஹாராஷ்டிரா 49,42,736
உறுதியானது 49,42,736
செயலில் 6,41,281
டிஸ்சார்ஜானோர் 42,27,940
இறப்புகள் 73,515
தடுப்பூசி போடுதல் 1,72,43,457
மணிப்பூர் 33,733
உறுதியானது 33,733
செயலில் 2,991
டிஸ்சார்ஜானோர் 30,295
இறப்புகள் 447
தடுப்பூசி போடுதல் 3,13,874
மேகாலயா 18,630
உறுதியானது 18,630
செயலில் 2,351
டிஸ்சார்ஜானோர் 16,086
இறப்புகள் 193
தடுப்பூசி போடுதல் 3,29,374
மிசோரம் 7,147
உறுதியானது 7,147
செயலில் 1,779
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,351
இறப்புகள் 17
தடுப்பூசி போடுதல் 2,75,179
நாகாலாந்து 15,271
உறுதியானது 15,271
செயலில் 2,245
டிஸ்சார்ஜானோர் 12,905
இறப்புகள் 121
தடுப்பூசி போடுதல் 2,15,703
ஒடிசா 5,00,162
உறுதியானது 5,00,162
செயலில் 74,784
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,23,257
இறப்புகள் 2,121
தடுப்பூசி போடுதல் 60,17,415
புதுச்சேரி 66,627
உறுதியானது 66,627
செயலில் 12,430
டிஸ்சார்ஜானோர் 53,296
இறப்புகள் 901
தடுப்பூசி போடுதல் 2,09,894
பஞ்சாப் 4,16,350
உறுதியானது 4,16,350
செயலில் 66,568
டிஸ்சார்ஜானோர் 3,39,803
இறப்புகள் 9,979
தடுப்பூசி போடுதல் 37,05,260
ராஜஸ்தான் 7,02,568
உறுதியானது 7,02,568
செயலில் 1,98,010
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,99,376
இறப்புகள் 5,182
தடுப்பூசி போடுதல் 1,37,00,772
சிக்கிம் 9,183
உறுதியானது 9,183
செயலில் 2,256
டிஸ்சார்ஜானோர் 6,769
இறப்புகள் 158
தடுப்பூசி போடுதல் 2,14,717
தமிழ்நாடு 12,97,500
உறுதியானது 12,97,500
செயலில் 1,31,468
டிஸ்சார்ஜானோர் 11,51,058
இறப்புகள் 14,974
தடுப்பூசி போடுதல் 63,36,452
தெலுங்கானா 4,81,640
உறுதியானது 4,81,640
செயலில் 73,851
டிஸ்சார்ஜானோர் 4,05,164
இறப்புகள் 2,625
தடுப்பூசி போடுதல் 0
திரிபுரா 36,849
உறுதியானது 36,849
செயலில் 2,292
டிஸ்சார்ஜானோர் 34,153
இறப்புகள் 404
தடுப்பூசி போடுதல் 13,47,904
உத்தரப் பிரதேசம் 14,25,916
உறுதியானது 14,25,916
செயலில் 2,59,844
டிஸ்சார்ஜானோர் 11,51,571
இறப்புகள் 14,501
தடுப்பூசி போடுதல் 1,33,30,583
உத்தரகாண்ட் 2,20,351
உறுதியானது 2,20,351
செயலில் 62,911
டிஸ்சார்ஜானோர் 1,54,147
இறப்புகள் 3,293
தடுப்பூசி போடுதல் 22,41,465
மேற்கு வங்காளம் 9,35,066
உறுதியானது 9,35,066
செயலில் 1,22,774
டிஸ்சார்ஜானோர் 8,00,328
இறப்புகள் 11,964
தடுப்பூசி போடுதல் 1,15,59,879

கோவிட்-19 மாநில அளவிலான தடுப்பூசி

மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசங்கள் டோஸ்1 டோஸ்2 மொத்த தடுப்பூசி முந்தைய நாள் மொத்தம் தடுப்பூசி போடப்பட்டது
அந்தமான் நிக்கோபார்

96,017703

12,812370

1,08,8291,073

1,07,756

ஆந்திரப் பிரதேசம்

52,75,92733,443

17,94,3151,20,342

70,70,2421,53,785

69,16,457

அருணாச்சல பிரதேசம்

2,02,2343,315

64,7352,299

2,66,9695,614

2,61,355

அசாம்

22,04,06533,292

6,23,49614,580

28,27,56147,872

27,79,689

பீகார்

61,49,96844,063

13,88,35864,099

75,38,3261,08,162

74,30,164

சண்டிகர்

1,77,7293,312

58,0412,840

2,35,7706,152

2,29,618

சத்தீஸ்கர்

49,20,1778,340

8,46,68226,241

57,66,85934,581

57,32,278

தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ

81,148336

19,134814

1,00,2821,150

99,132

டெல்லி

28,77,33181,060

8,10,45234,412

36,87,7831,15,472

35,72,311

கோவா

3,00,0714,451

79,2511,843

3,79,3226,294

3,73,028

குஜராத்

1,04,54,00170,278

29,66,2461,18,491

1,34,20,2471,88,769

1,32,31,478

ஹரியானா

34,40,58168,564

6,46,09334,046

40,86,6741,02,610

39,84,064

இமாச்சலப் பிரதேசம்

16,56,15520,971

3,33,53622,790

19,89,69143,761

19,45,930

ஜம்மு காஷ்மீர்

21,52,63229,159

4,43,82116,995

25,96,45346,154

25,50,299

ஜார்கண்ட்

26,83,0247,801

5,41,34411,537

32,24,36819,338

32,05,030

கர்நாடகா

84,06,98059,248

18,45,42081,670

1,02,52,4001,40,918

1,01,11,482

கேரளா

61,28,66815,922

15,67,20985,134

76,95,8771,01,056

75,94,821

லடாக்

80,9121,744

36,198309

1,17,1102,053

1,15,057

லட்சத்தீவு

19,83888

5,108182

24,946270

24,676

மத்தியப் பிரதேசம்

71,18,52630,594

13,43,95074,465

84,62,4761,05,059

83,57,417

மஹாராஷ்டிரா

1,41,62,3122,47,224

30,81,1452,14,514

1,72,43,4574,61,738

1,67,81,719

மணிப்பூர்

2,48,3298,970

65,545838

3,13,8749,808

3,04,066

மேகாலயா

2,63,4677,058

65,9071,603

3,29,3748,661

3,20,713

மிசோரம்

2,28,8553,750

46,324437

2,75,1794,187

2,70,992

நாகாலாந்து

1,70,0911,646

45,612945

2,15,7032,591

2,13,112

ஒடிசா

49,95,57115,814

10,21,84433,836

60,17,41549,650

59,67,765

புதுச்சேரி

1,73,867826

36,0272,076

2,09,8942,902

2,06,992

பஞ்சாப்

31,76,83747,680

5,28,42329,848

37,05,26077,528

36,27,732

ராஜஸ்தான்

1,12,31,65064,434

24,69,12238,971

1,37,00,7721,03,405

1,35,97,367

சிக்கிம்

1,63,340667

51,3771,889

2,14,7172,556

2,12,161

தமிழ்நாடு

47,83,04529,971

15,53,40757,239

63,36,45287,210

62,49,242

தெலுங்கானா

43,21,82750,146

7,15,97630,700

50,37,80380,846

49,56,957

திரிபுரா

9,22,0393,469

4,25,86524,822

13,47,90428,291

13,19,613

உத்தரப் பிரதேசம்

1,06,71,37481,313

26,59,20973,945

1,33,30,5831,55,258

1,31,75,325

உத்தரகாண்ட்

17,19,52621,092

5,21,93937,388

22,41,46558,480

21,82,985

மேற்கு வங்காளம்

87,43,0349,324

28,16,84575,184

1,15,59,87984,508

1,14,75,371

இதரவகைகள்

16,86,6762,905

13,54,4669,052

30,41,14211,957

30,29,185

கோவிட்-19 மாநில அளவிலான நிலை

மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசங்கள் மொத்தம் செயலில் டிஸ்சார்ஜானோர் இறப்புகள் ஆக்டிவ் விகிதம் டிஸ்சார்ஜ் விகிதம் இறப்பு விகிதம்
மஹாராஷ்டிரா

49,42,73662,194

6,41,2812,501

42,27,94063,842

73,515853

12.97%

85.54%

1.49%

கர்நாடகா

17,90,10449,058

5,17,09529,787

12,55,79718,943

17,212328

28.89%

70.15%

0.96%

கேரளா

17,86,39642,464

3,91,25315,249

13,89,51527,152

5,62863

21.90%

77.78%

0.32%

உத்தரப் பிரதேசம்

14,25,91626,622

2,59,8442,630

11,51,57128,902

14,501350

18.22%

80.76%

1.02%

தமிழ்நாடு

12,97,50024,898

1,31,4683,157

11,51,05821,546

14,974195

10.13%

88.71%

1.15%

டெல்லி

12,73,03519,133

90,6291,230

11,64,00820,028

18,398335

7.12%

91.44%

1.45%

ஆந்திரப் பிரதேசம்

12,28,18621,954

1,82,32911,741

10,37,41110,141

8,44672

14.85%

84.47%

0.69%

மேற்கு வங்காளம்

9,35,06618,431

1,22,774902

8,00,32817,412

11,964117

13.13%

85.59%

1.28%

சத்தீஸ்கர்

8,16,48913,846

1,31,2452,034

6,75,29411,600

9,950212

16.07%

82.71%

1.22%

ராஜஸ்தான்

7,02,56817,532

1,98,0101,327

4,99,37616,044

5,182161

28.18%

71.08%

0.74%

குஜராத்

6,45,97212,545

1,47,525599

4,90,41213,021

8,035123

22.84%

75.92%

1.24%

மத்தியப் பிரதேசம்

6,37,40612,421

88,614630

5,42,63212,965

6,16086

13.90%

85.13%

0.97%

ஹரியானா

5,73,81514,840

1,15,8422,417

4,52,83612,246

5,137177

20.19%

78.92%

0.90%

பீகார்

5,53,80315,126

1,15,1521,672

4,35,57413,364

3,07790

20.79%

78.65%

0.56%

ஒடிசா

5,00,16210,521

74,7843,650

4,23,2576,854

2,12117

14.95%

84.62%

0.42%

தெலுங்கானா

4,81,6405,892

73,8513,276

4,05,1649,122

2,62546

15.33%

84.12%

0.55%

பஞ்சாப்

4,16,3508,841

66,5683,561

3,39,8035,126

9,979154

15.99%

81.61%

2.40%

அசாம்

2,77,6874,936

33,1761,914

2,42,9802,976

1,53146

11.95%

87.50%

0.55%

ஜார்கண்ட்

2,70,0896,974

60,6331,101

2,05,9775,740

3,479133

22.45%

76.26%

1.29%

உத்தரகாண்ட்

2,20,3518,517

62,9113,385

1,54,1474,981

3,293151

28.55%

69.96%

1.49%

ஜம்மு காஷ்மீர்

2,01,5114,926

41,6662,038

1,57,2832,836

2,56252

20.68%

78.05%

1.27%

இமாச்சலப் பிரதேசம்

1,18,7293,942

27,7561,854

89,2362,043

1,73745

23.38%

75.16%

1.46%

கோவா

1,08,2673,869

29,7521,788

77,0142,023

1,50158

27.48%

71.13%

1.39%

புதுச்சேரி

66,6271,510

12,430713

53,296779

90118

18.66%

79.99%

1.35%

சண்டிகர்

47,552759

8,42057

38,591693

5419

17.71%

81.16%

1.14%

திரிபுரா

36,849315

2,292165

34,153149

4041

6.22%

92.68%

1.10%

மணிப்பூர்

33,733380

2,991334

30,29533

44713

8.87%

89.81%

1.33%

அருணாச்சல பிரதேசம்

19,634222

1,85882

17,717140

59

9.46%

90.24%

0.30%

மேகாலயா

18,630347

2,351216

16,086129

1932

12.62%

86.34%

1.04%

நாகாலாந்து

15,271267

2,245207

12,90557

1213

14.70%

84.51%

0.79%

லடாக்

14,90998

1,43262

13,326160

151

9.60%

89.38%

1.01%

சிக்கிம்

9,183264

2,256206

6,76955

1583

24.57%

73.71%

1.72%

தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ

8,502177

1,58118

6,917195

4

18.60%

81.36%

0.05%

மிசோரம்

7,147183

1,779137

5,35146

17

24.89%

74.87%

0.24%

அந்தமான் நிக்கோபார்

6,25532

2251

5,95830

721

3.60%

95.25%

1.15%

லட்சத்தீவு

3,528152

1,14617

2,374134

81

32.48%

67.29%

0.23%

உதவி எண்

national helpline numbers: 011-23978046, 1075 (Toll Free)

 • அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார்: 03192-232102
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்: 104, 8297104104
 • அருணாச்சல பிரதேசம்: 104, 0360-2292777, 0360-2292774, 0360-2292775
 • அசாம்: 104
 • பீகார்: 104
 • சண்டிகர்: 9779558282
 • சத்தீஸ்கர்: 104, 0771-2235091
 • தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் தமன் மற்றும் டையூ: 104
 • டெல்லி: 011-22307145, 1800-111-747, 8800007722
 • கோவா: 104
 • குஜராத்: 104, 079-23250818, 079-23251900
 • ஹரியானா: 8558893911
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்: 104
 • ஜம்மு - காஷ்மீர்: 0191-2520982, 0194-2440283
 • ஜார்கண்ட்: 104
 • கர்நாடகா: 104, 1075, 080-46848600, 080-66692000, 9745697456, 080-1070
 • கேரளா: 0471-2552056
 • லடக்: 0198-2256462
 • லட்சத்தீவு: 104
 • மஹாராஷ்டிரா: 020-26127394
 • மணிப்பூர்: 0385-2411668, 1800-345-3818
 • மேகாலயா: 108, 1070
 • மிசோரம்: 102
 • மத்தியப் பிரதேசம்: 104
 • நாகாலாந்து: 7005539653, 1800-345-0019
 • ஒடிசா: 9439994859
 • புதுச்சேரி: 104
 • பஞ்சாப்: 104
 • ராஜஸ்தான்: 104, 108
 • சிக்கிம்: 104
 • தமிழ்நாடு: 044-29510500
 • தெலங்கானா: 104
 • திரிபுரா: 112, 0381-2315879, 8794534501
 • உத்தரபிரதேசம்: 1800-180-5145, 6389300137, 0522-4523000, 0522-2610145
 • உத்தரகாண்ட்: 104, 0135-2722100, 0135-2724506
 • மேற்கு வங்கம்: 1800-313-444-222, 033-23412600

கோவிட்-19 கொரோனா வைரஸின் வளர்ந்து வரும் தொற்றுநோயால் ஏற்படும் சவாலையும் அச்சுறுத்தலையும் எதிர்கொள்ள நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்திய அரசு எடுத்து வருகிறது. உள்நாட்டில் வைரஸ் பரவுவதைத் தடுப்பதற்கான மிக முக்கியமான காரணி, சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தால் வழங்கப்படும் ஆலோசனைகளின்படி சரியான தகவல்களை குடிமக்களுக்கு வழங்குவதும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பதும் ஆகும்.

கோவிட்-19 தடுப்பூசி பற்றிய தகவலுக்கு

புதுப்பிப்புகள் மற்றும் அறிவிப்புகள்