மெனு

#IndiaFightsCorona கோவிட்-19

Register with Aarogya Setu
மைகவ் ஆப்பை பதிவிறக்கவும்சமீபத்திய கோவிட் தகவல்களுக்கு
உதவி எண்கள்
1075 சுகாதார அமைச்சகம்
1098 குழந்தை
08046110007 மன ஆரோக்கியம்
14567 மூத்த குடிமக்கள்
14443 ஆயுஷ் கோவிட்-19 ஆலோசனை
9013151515 மைகவ் வாட்ஸ்அப் உதவிமையம்
தடுப்பூசி பதிவு செய்தல்Register with Co-WinRegister with Aarogya SetuRegister with umang
உங்கள்
தடுப்பூசி சான்றிதழைப் பெறவும்
மொபைல் எண்ணை உள்ளிடுங்கள்
தயவுசெய்து கவனிக்கவும்:
 • நீங்கள் ஏற்கனவே குறைந்தது ஒரு டோஸ் தடுப்பூசி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 • உங்களிடம் 13/14 இலக்க பயனாளி குறிப்பு ஐ.டி இருக்க வேண்டும்.
 • சான்றிதழைப் பதிவிறக்க நீங்கள் கோவின் தளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். கோவின் தளத்தில் பதிவு செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட மொபைல் எண் இந்த எண்ணிலிருந்து வேறுபட்டது என்றால், அதை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். தயவுசெய்து, உங்களுக்கு ஓ.டி.பி. வந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
கோவிட் ஆதாரங்கள்
As on : 28 Jul 2021, 08:00 IST (GMT+5:30)
மாநில வாரியாக
தடுப்பூசி டோஸ்
நிலவரம்
40,02,358 தடுப்பூசி அளவு ஒரு நாளுக்கு முன்பு
44,61,56,659 மொத்த தடுப்பூசி அளவுகள்
SARS-CoV-2
Testing Status up to July 27, 2021
17,36,857 மாதிரிகள் சோதனை செய்யப்பட்டது July 27, 2021
46,09,00,978 சோதனை செய்யப்பட்ட மொத்த மாதிரிகள்
மாநில வாரியாக
இந்தியா முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டோர்
3,99,436
1,336
பாதிக்கப்பட்டோர் (1.27%)
மொத்தம்
3,14,84,605
43,654
டிஸ்சார்ஜானோர்
(97.39%)
3,06,63,147
41,678
இறப்புகள்
(1.34%)
4,22,022
640
அந்தமான் நிக்கோபார் 7,530
உறுதியானது 7,530
செயலில் 12
டிஸ்சார்ஜானோர் 7,389
இறப்புகள் 129
தடுப்பூசி போடுதல் 2,86,857
ஆந்திரப் பிரதேசம் 19,57,932
உறுதியானது 19,57,932
செயலில் 20,965
டிஸ்சார்ஜானோர் 19,23,675
இறப்புகள் 13,292
தடுப்பூசி போடுதல் 2,09,28,545
அருணாச்சல பிரதேசம் 46,800
உறுதியானது 46,800
செயலில் 4,287
டிஸ்சார்ஜானோர் 42,292
இறப்புகள் 221
தடுப்பூசி போடுதல் 8,26,897
அசாம் 5,61,455
உறுதியானது 5,61,455
செயலில் 15,035
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,41,240
இறப்புகள் 5,180
தடுப்பூசி போடுதல் 1,02,36,253
பீகார் 7,24,597
உறுதியானது 7,24,597
செயலில் 484
டிஸ்சார்ஜானோர் 7,14,474
இறப்புகள் 9,639
தடுப்பூசி போடுதல் 2,31,15,431
சண்டிகர் 61,938
உறுதியானது 61,938
செயலில் 37
டிஸ்சார்ஜானோர் 61,092
இறப்புகள் 809
தடுப்பூசி போடுதல் 7,71,657
சத்தீஸ்கர் 10,01,487
உறுதியானது 10,01,487
செயலில் 2,390
டிஸ்சார்ஜானோர் 9,85,578
இறப்புகள் 13,519
தடுப்பூசி போடுதல் 1,15,77,572
தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ 10,639
உறுதியானது 10,639
செயலில் 44
டிஸ்சார்ஜானோர் 10,591
இறப்புகள் 4
தடுப்பூசி போடுதல் 6,11,238
டெல்லி 14,36,026
உறுதியானது 14,36,026
செயலில் 570
டிஸ்சார்ஜானோர் 14,10,410
இறப்புகள் 25,046
தடுப்பூசி போடுதல் 97,79,440
கோவா 1,70,729
உறுதியானது 1,70,729
செயலில் 1,130
டிஸ்சார்ஜானோர் 1,66,459
இறப்புகள் 3,140
தடுப்பூசி போடுதல் 12,86,117
குஜராத் 8,24,774
உறுதியானது 8,24,774
செயலில் 285
டிஸ்சார்ஜானோர் 8,14,413
இறப்புகள் 10,076
தடுப்பூசி போடுதல் 3,21,89,491
ஹரியானா 7,69,796
உறுதியானது 7,69,796
செயலில் 701
டிஸ்சார்ஜானோர் 7,59,471
இறப்புகள் 9,624
தடுப்பூசி போடுதல் 1,12,10,455
இமாச்சலப் பிரதேசம் 2,05,383
உறுதியானது 2,05,383
செயலில் 923
டிஸ்சார்ஜானோர் 2,00,942
இறப்புகள் 3,518
தடுப்பூசி போடுதல் 50,20,337
ஜம்மு காஷ்மீர் 3,20,866
உறுதியானது 3,20,866
செயலில் 1,124
டிஸ்சார்ஜானோர் 3,15,367
இறப்புகள் 4,375
தடுப்பூசி போடுதல் 59,58,987
ஜார்கண்ட் 3,47,022
உறுதியானது 3,47,022
செயலில் 247
டிஸ்சார்ஜானோர் 3,41,650
இறப்புகள் 5,125
தடுப்பூசி போடுதல் 91,35,931
கர்நாடகா 28,97,664
உறுதியானது 28,97,664
செயலில் 22,510
டிஸ்சார்ஜானோர் 28,38,717
இறப்புகள் 36,437
தடுப்பூசி போடுதல் 2,94,18,505
கேரளா 33,05,245
உறுதியானது 33,05,245
செயலில் 1,45,876
டிஸ்சார்ஜானோர் 31,43,043
இறப்புகள் 16,326
தடுப்பூசி போடுதல் 1,89,42,966
லடாக் 20,314
உறுதியானது 20,314
செயலில் 70
டிஸ்சார்ஜானோர் 20,037
இறப்புகள் 207
தடுப்பூசி போடுதல் 2,50,773
லட்சத்தீவு 10,149
உறுதியானது 10,149
செயலில் 82
டிஸ்சார்ஜானோர் 10,018
இறப்புகள் 49
தடுப்பூசி போடுதல் 65,060
மத்தியப் பிரதேசம் 7,91,767
உறுதியானது 7,91,767
செயலில் 138
டிஸ்சார்ஜானோர் 7,81,117
இறப்புகள் 10,512
தடுப்பூசி போடுதல் 2,90,72,495
மஹாராஷ்டிரா 62,76,057
உறுதியானது 62,76,057
செயலில் 85,447
டிஸ்சார்ஜானோர் 60,58,751
இறப்புகள் 1,31,859
தடுப்பூசி போடுதல் 4,23,52,467
மணிப்பூர் 94,821
உறுதியானது 94,821
செயலில் 10,802
டிஸ்சார்ஜானோர் 82,521
இறப்புகள் 1,498
தடுப்பூசி போடுதல் 12,44,428
மேகாலயா 62,473
உறுதியானது 62,473
செயலில் 5,332
டிஸ்சார்ஜானோர் 56,101
இறப்புகள் 1,040
தடுப்பூசி போடுதல் 10,34,508
மிசோரம் 35,297
உறுதியானது 35,297
செயலில் 10,924
டிஸ்சார்ஜானோர் 24,233
இறப்புகள் 140
தடுப்பூசி போடுதல் 8,13,061
நாகாலாந்து 27,472
உறுதியானது 27,472
செயலில் 1,316
டிஸ்சார்ஜானோர் 25,606
இறப்புகள் 550
தடுப்பூசி போடுதல் 7,47,543
ஒடிசா 9,70,814
உறுதியானது 9,70,814
செயலில் 15,830
டிஸ்சார்ஜானோர் 9,49,350
இறப்புகள் 5,634
தடுப்பூசி போடுதல் 1,58,13,159
புதுச்சேரி 1,20,530
உறுதியானது 1,20,530
செயலில் 923
டிஸ்சார்ஜானோர் 1,17,816
இறப்புகள் 1,791
தடுப்பூசி போடுதல் 6,94,801
பஞ்சாப் 5,98,882
உறுதியானது 5,98,882
செயலில் 583
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,82,018
இறப்புகள் 16,281
தடுப்பூசி போடுதல் 92,98,892
ராஜஸ்தான் 9,53,575
உறுதியானது 9,53,575
செயலில் 278
டிஸ்சார்ஜானோர் 9,44,344
இறப்புகள் 8,953
தடுப்பூசி போடுதல் 3,08,45,538
சிக்கிம் 25,616
உறுதியானது 25,616
செயலில் 3,075
டிஸ்சார்ஜானோர் 22,208
இறப்புகள் 333
தடுப்பூசி போடுதல் 6,32,688
தமிழ்நாடு 25,52,049
உறுதியானது 25,52,049
செயலில் 22,188
டிஸ்சார்ஜானோர் 24,95,895
இறப்புகள் 33,966
தடுப்பூசி போடுதல் 2,17,30,273
தெலுங்கானா 6,42,436
உறுதியானது 6,42,436
செயலில் 9,237
டிஸ்சார்ஜானோர் 6,29,408
இறப்புகள் 3,791
தடுப்பூசி போடுதல் 0
திரிபுரா 77,412
உறுதியானது 77,412
செயலில் 3,754
டிஸ்சார்ஜானோர் 72,910
இறப்புகள் 748
தடுப்பூசி போடுதல் 30,35,546
உத்தரப் பிரதேசம் 17,08,226
உறுதியானது 17,08,226
செயலில் 798
டிஸ்சார்ஜானோர் 16,84,674
இறப்புகள் 22,754
தடுப்பூசி போடுதல் 4,57,17,456
உத்தரகாண்ட் 3,41,874
உறுதியானது 3,41,874
செயலில் 659
டிஸ்சார்ஜானோர் 3,33,854
இறப்புகள் 7,361
தடுப்பூசி போடுதல் 56,16,096
மேற்கு வங்காளம் 15,24,958
உறுதியானது 15,24,958
செயலில் 11,380
டிஸ்சார்ஜானோர் 14,95,483
இறப்புகள் 18,095
தடுப்பூசி போடுதல் 2,83,33,619
அந்தமான் நிக்கோபார் 7,530
உறுதியானது 7,530
செயலில் 12
டிஸ்சார்ஜானோர் 7,389
இறப்புகள் 129
தடுப்பூசி போடுதல் 2,86,857
ஆந்திரப் பிரதேசம் 19,57,932
உறுதியானது 19,57,932
செயலில் 20,965
டிஸ்சார்ஜானோர் 19,23,675
இறப்புகள் 13,292
தடுப்பூசி போடுதல் 2,09,28,545
அருணாச்சல பிரதேசம் 46,800
உறுதியானது 46,800
செயலில் 4,287
டிஸ்சார்ஜானோர் 42,292
இறப்புகள் 221
தடுப்பூசி போடுதல் 8,26,897
அசாம் 5,61,455
உறுதியானது 5,61,455
செயலில் 15,035
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,41,240
இறப்புகள் 5,180
தடுப்பூசி போடுதல் 1,02,36,253
பீகார் 7,24,597
உறுதியானது 7,24,597
செயலில் 484
டிஸ்சார்ஜானோர் 7,14,474
இறப்புகள் 9,639
தடுப்பூசி போடுதல் 2,31,15,431
சண்டிகர் 61,938
உறுதியானது 61,938
செயலில் 37
டிஸ்சார்ஜானோர் 61,092
இறப்புகள் 809
தடுப்பூசி போடுதல் 7,71,657
சத்தீஸ்கர் 10,01,487
உறுதியானது 10,01,487
செயலில் 2,390
டிஸ்சார்ஜானோர் 9,85,578
இறப்புகள் 13,519
தடுப்பூசி போடுதல் 1,15,77,572
தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ 10,639
உறுதியானது 10,639
செயலில் 44
டிஸ்சார்ஜானோர் 10,591
இறப்புகள் 4
தடுப்பூசி போடுதல் 6,11,238
டெல்லி 14,36,026
உறுதியானது 14,36,026
செயலில் 570
டிஸ்சார்ஜானோர் 14,10,410
இறப்புகள் 25,046
தடுப்பூசி போடுதல் 97,79,440
கோவா 1,70,729
உறுதியானது 1,70,729
செயலில் 1,130
டிஸ்சார்ஜானோர் 1,66,459
இறப்புகள் 3,140
தடுப்பூசி போடுதல் 12,86,117
குஜராத் 8,24,774
உறுதியானது 8,24,774
செயலில் 285
டிஸ்சார்ஜானோர் 8,14,413
இறப்புகள் 10,076
தடுப்பூசி போடுதல் 3,21,89,491
ஹரியானா 7,69,796
உறுதியானது 7,69,796
செயலில் 701
டிஸ்சார்ஜானோர் 7,59,471
இறப்புகள் 9,624
தடுப்பூசி போடுதல் 1,12,10,455
இமாச்சலப் பிரதேசம் 2,05,383
உறுதியானது 2,05,383
செயலில் 923
டிஸ்சார்ஜானோர் 2,00,942
இறப்புகள் 3,518
தடுப்பூசி போடுதல் 50,20,337
ஜம்மு காஷ்மீர் 3,20,866
உறுதியானது 3,20,866
செயலில் 1,124
டிஸ்சார்ஜானோர் 3,15,367
இறப்புகள் 4,375
தடுப்பூசி போடுதல் 59,58,987
ஜார்கண்ட் 3,47,022
உறுதியானது 3,47,022
செயலில் 247
டிஸ்சார்ஜானோர் 3,41,650
இறப்புகள் 5,125
தடுப்பூசி போடுதல் 91,35,931
கர்நாடகா 28,97,664
உறுதியானது 28,97,664
செயலில் 22,510
டிஸ்சார்ஜானோர் 28,38,717
இறப்புகள் 36,437
தடுப்பூசி போடுதல் 2,94,18,505
கேரளா 33,05,245
உறுதியானது 33,05,245
செயலில் 1,45,876
டிஸ்சார்ஜானோர் 31,43,043
இறப்புகள் 16,326
தடுப்பூசி போடுதல் 1,89,42,966
லடாக் 20,314
உறுதியானது 20,314
செயலில் 70
டிஸ்சார்ஜானோர் 20,037
இறப்புகள் 207
தடுப்பூசி போடுதல் 2,50,773
லட்சத்தீவு 10,149
உறுதியானது 10,149
செயலில் 82
டிஸ்சார்ஜானோர் 10,018
இறப்புகள் 49
தடுப்பூசி போடுதல் 65,060
மத்தியப் பிரதேசம் 7,91,767
உறுதியானது 7,91,767
செயலில் 138
டிஸ்சார்ஜானோர் 7,81,117
இறப்புகள் 10,512
தடுப்பூசி போடுதல் 2,90,72,495
மஹாராஷ்டிரா 62,76,057
உறுதியானது 62,76,057
செயலில் 85,447
டிஸ்சார்ஜானோர் 60,58,751
இறப்புகள் 1,31,859
தடுப்பூசி போடுதல் 4,23,52,467
மணிப்பூர் 94,821
உறுதியானது 94,821
செயலில் 10,802
டிஸ்சார்ஜானோர் 82,521
இறப்புகள் 1,498
தடுப்பூசி போடுதல் 12,44,428
மேகாலயா 62,473
உறுதியானது 62,473
செயலில் 5,332
டிஸ்சார்ஜானோர் 56,101
இறப்புகள் 1,040
தடுப்பூசி போடுதல் 10,34,508
மிசோரம் 35,297
உறுதியானது 35,297
செயலில் 10,924
டிஸ்சார்ஜானோர் 24,233
இறப்புகள் 140
தடுப்பூசி போடுதல் 8,13,061
நாகாலாந்து 27,472
உறுதியானது 27,472
செயலில் 1,316
டிஸ்சார்ஜானோர் 25,606
இறப்புகள் 550
தடுப்பூசி போடுதல் 7,47,543
ஒடிசா 9,70,814
உறுதியானது 9,70,814
செயலில் 15,830
டிஸ்சார்ஜானோர் 9,49,350
இறப்புகள் 5,634
தடுப்பூசி போடுதல் 1,58,13,159
புதுச்சேரி 1,20,530
உறுதியானது 1,20,530
செயலில் 923
டிஸ்சார்ஜானோர் 1,17,816
இறப்புகள் 1,791
தடுப்பூசி போடுதல் 6,94,801
பஞ்சாப் 5,98,882
உறுதியானது 5,98,882
செயலில் 583
டிஸ்சார்ஜானோர் 5,82,018
இறப்புகள் 16,281
தடுப்பூசி போடுதல் 92,98,892
ராஜஸ்தான் 9,53,575
உறுதியானது 9,53,575
செயலில் 278
டிஸ்சார்ஜானோர் 9,44,344
இறப்புகள் 8,953
தடுப்பூசி போடுதல் 3,08,45,538
சிக்கிம் 25,616
உறுதியானது 25,616
செயலில் 3,075
டிஸ்சார்ஜானோர் 22,208
இறப்புகள் 333
தடுப்பூசி போடுதல் 6,32,688
தமிழ்நாடு 25,52,049
உறுதியானது 25,52,049
செயலில் 22,188
டிஸ்சார்ஜானோர் 24,95,895
இறப்புகள் 33,966
தடுப்பூசி போடுதல் 2,17,30,273
தெலுங்கானா 6,42,436
உறுதியானது 6,42,436
செயலில் 9,237
டிஸ்சார்ஜானோர் 6,29,408
இறப்புகள் 3,791
தடுப்பூசி போடுதல் 0
திரிபுரா 77,412
உறுதியானது 77,412
செயலில் 3,754
டிஸ்சார்ஜானோர் 72,910
இறப்புகள் 748
தடுப்பூசி போடுதல் 30,35,546
உத்தரப் பிரதேசம் 17,08,226
உறுதியானது 17,08,226
செயலில் 798
டிஸ்சார்ஜானோர் 16,84,674
இறப்புகள் 22,754
தடுப்பூசி போடுதல் 4,57,17,456
உத்தரகாண்ட் 3,41,874
உறுதியானது 3,41,874
செயலில் 659
டிஸ்சார்ஜானோர் 3,33,854
இறப்புகள் 7,361
தடுப்பூசி போடுதல் 56,16,096
மேற்கு வங்காளம் 15,24,958
உறுதியானது 15,24,958
செயலில் 11,380
டிஸ்சார்ஜானோர் 14,95,483
இறப்புகள் 18,095
தடுப்பூசி போடுதல் 2,83,33,619

கோவிட்-19 மாநில அளவிலான தடுப்பூசி

மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசங்கள் மொத்த தடுப்பூசி அளவுகள் டோஸ்1 டோஸ்2 தடுப்பூசி அளவு ஒரு நாளுக்கு முன்பு
அந்தமான் நிக்கோபார்

2,86,8573,891

1,97,9912,909

88,866982

2,82,966

ஆந்திரப் பிரதேசம்

2,09,28,5451,71,426

1,58,29,49293,619

50,99,05377,807

2,07,57,119

அருணாச்சல பிரதேசம்

8,26,8974,718

6,61,6112,586

1,65,2862,132

8,22,179

அசாம்

1,02,36,2532,50,087

83,95,3751,91,274

18,40,87858,813

99,86,166

பீகார்

2,31,15,4312,38,066

1,94,90,7471,87,624

36,24,68450,442

2,28,77,365

சண்டிகர்

7,71,6579,662

5,92,7445,663

1,78,9133,999

7,61,995

சத்தீஸ்கர்

1,15,77,57243,152

93,38,79629,647

22,38,77613,505

1,15,34,420

தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ

6,11,2384,629

5,38,5924,095

72,646534

6,06,609

டெல்லி

97,79,44037,842

73,24,92313,832

24,54,51724,010

97,41,598

கோவா

12,86,1179,061

10,29,0785,393

2,57,0393,668

12,77,056

குஜராத்

3,21,89,4913,76,237

2,45,54,7082,59,383

76,34,7831,16,854

3,18,13,254

ஹரியானா

1,12,10,45584,539

89,27,71846,839

22,82,73737,700

1,11,25,916

இமாச்சலப் பிரதேசம்

50,20,33755,059

38,13,96934,839

12,06,36820,220

49,65,278

ஜம்மு காஷ்மீர்

59,58,98735,037

47,62,46518,995

11,96,52216,042

59,23,950

ஜார்கண்ட்

91,35,9311,07,562

74,37,16584,820

16,98,76622,742

90,28,369

கர்நாடகா

2,94,18,5052,92,722

2,32,45,1581,71,038

61,73,3471,21,684

2,91,25,783

கேரளா

1,89,42,9661,29,647

1,32,34,0201,04,216

57,08,94625,431

1,88,13,319

லடாக்

2,50,7731,039

1,86,261216

64,512823

2,49,734

லட்சத்தீவு

65,060558

49,949155

15,111403

64,502

மத்தியப் பிரதேசம்

2,90,72,49559,148

2,43,31,46849,521

47,41,0279,627

2,90,13,347

மஹாராஷ்டிரா

4,23,52,4675,82,774

3,19,89,6653,20,596

1,03,62,8022,62,178

4,17,69,693

மணிப்பூர்

12,44,42818,472

10,66,50311,027

1,77,9257,445

12,25,956

மேகாலயா

10,34,50816,469

8,56,3579,852

1,78,1516,617

10,18,039

மிசோரம்

8,13,0619,231

6,30,7252,204

1,82,3367,027

8,03,830

நாகாலாந்து

7,47,5437,586

6,04,7794,809

1,42,7642,777

7,39,957

ஒடிசா

1,58,13,1591,93,137

1,20,66,2181,25,535

37,46,94167,602

1,56,20,022

புதுச்சேரி

6,94,8014,143

5,53,5423,067

1,41,2591,076

6,90,658

பஞ்சாப்

92,98,89218,377

75,13,7559,196

17,85,1379,181

92,80,515

ராஜஸ்தான்

3,08,45,5382,44,260

2,41,36,2411,05,195

67,09,2971,39,065

3,06,01,278

சிக்கிம்

6,32,6882,671

4,86,5531,799

1,46,135872

6,30,017

தமிழ்நாடு

2,17,30,2732,95,856

1,78,33,6982,52,071

38,96,57543,785

2,14,34,417

தெலுங்கானா

1,42,74,5011,07,145

1,11,33,59025,615

31,40,91181,530

1,41,67,356

திரிபுரா

30,35,54635,120

22,72,90926,824

7,62,6378,296

30,00,426

உத்தரப் பிரதேசம்

4,57,17,4564,84,123

3,82,87,5713,90,119

74,29,88594,004

4,52,33,333

உத்தரகாண்ட்

56,16,09642,075

42,48,46318,789

13,67,63323,286

55,74,021

மேற்கு வங்காளம்

2,83,33,6192,67,653

1,99,57,3761,94,362

83,76,24373,291

2,80,65,966

இதரவகைகள்

32,87,0761,090

17,43,886188

15,43,190902

32,85,986

கோவிட்-19 மாநில அளவிலான நிலை

மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசங்கள் மொத்தம் செயலில் டிஸ்சார்ஜானோர் இறப்புகள் ஆக்டிவ் விகிதம் டிஸ்சார்ஜ் விகிதம் இறப்பு விகிதம்
மஹாராஷ்டிரா

62,76,0576,258

85,4476,641

60,58,75112,645

1,31,859254

1.36%

96.54%

2.10%

கேரளா

33,05,24522,129

1,45,8768,558

31,43,04313,415

16,326156

4.41%

95.09%

0.49%

கர்நாடகா

28,97,6641,501

22,510570

28,38,7172,039

36,43732

0.78%

97.97%

1.26%

தமிழ்நாடு

25,52,0491,767

22,188574

24,95,8952,312

33,96629

0.87%

97.80%

1.33%

ஆந்திரப் பிரதேசம்

19,57,9321,540

20,965783

19,23,6752,304

13,29219

1.07%

98.25%

0.68%

உத்தரப் பிரதேசம்

17,08,22618

79859

16,84,67473

22,7544

0.05%

98.62%

1.33%

மேற்கு வங்காளம்

15,24,958662

11,380186

14,95,483838

18,09510

0.75%

98.07%

1.19%

டெல்லி

14,36,02677

57033

14,10,41042

25,0462

0.04%

98.22%

1.74%

சத்தீஸ்கர்

10,01,487128

2,390128

9,85,578254

13,5192

0.24%

98.41%

1.35%

ஒடிசா

9,70,8141,629

15,830400

9,49,3501,969

5,63460

1.63%

97.79%

0.58%

ராஜஸ்தான்

9,53,57515

27820

9,44,34434

8,9531

0.03%

99.03%

0.94%

குஜராத்

8,24,77430

28527

8,14,41357

10,076

0.03%

98.74%

1.22%

மத்தியப் பிரதேசம்

7,91,76711

1382

7,81,11713

10,512

0.02%

98.65%

1.33%

ஹரியானா

7,69,79626

70110

7,59,47134

9,6242

0.09%

98.66%

1.25%

பீகார்

7,24,59767

48416

7,14,47451

9,639

0.07%

98.60%

1.33%

தெலுங்கானா

6,42,436645

9,23788

6,29,408729

3,7914

1.44%

97.97%

0.59%

பஞ்சாப்

5,98,88242

58354

5,82,01893

16,2813

0.10%

97.18%

2.72%

அசாம்

5,61,4551,436

15,035106

5,41,2401,312

5,18018

2.68%

96.40%

0.92%

ஜார்கண்ட்

3,47,02239

2471

3,41,65037

5,1251

0.07%

98.45%

1.48%

உத்தரகாண்ட்

3,41,87496

65921

3,33,85473

7,3612

0.19%

97.65%

2.15%

ஜம்மு காஷ்மீர்

3,20,866107

1,12476

3,15,367183

4,375

0.35%

98.29%

1.36%

இமாச்சலப் பிரதேசம்

2,05,383183

92365

2,00,942116

3,5182

0.45%

97.84%

1.71%

கோவா

1,70,729148

1,1307

1,66,459151

3,1404

0.66%

97.50%

1.84%

புதுச்சேரி

1,20,530113

92314

1,17,81698

1,7911

0.77%

97.75%

1.49%

மணிப்பூர்

94,8211,165

10,802278

82,521876

1,49811

11.39%

87.03%

1.58%

திரிபுரா

77,412415

3,75470

72,910344

7481

4.85%

94.18%

0.97%

மேகாலயா

62,473710

5,332248

56,101453

1,0409

8.53%

89.80%

1.66%

சண்டிகர்

61,9387

371

61,0926

809

0.06%

98.63%

1.31%

அருணாச்சல பிரதேசம்

46,800443

4,28732

42,292472

2213

9.16%

90.37%

0.47%

மிசோரம்

35,2971,845

10,9241,420

24,233422

1403

30.95%

68.65%

0.40%

நாகாலாந்து

27,472110

1,31660

25,60645

5505

4.79%

93.21%

2.00%

சிக்கிம்

25,616277

3,075105

22,208170

3332

12.00%

86.70%

1.30%

லடாக்

20,3145

70

20,0375

207

0.34%

98.64%

1.02%

தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ

10,6392

441

10,5913

4

0.41%

99.55%

0.04%

லட்சத்தீவு

10,1498

82

10,0188

49

0.81%

98.71%

0.48%

அந்தமான் நிக்கோபார்

7,530

122

7,3892

129

0.16%

98.13%

1.71%

Check your nearest vaccination center and slots availability

கோவிட்-19 கொரோனா வைரஸின் வளர்ந்து வரும் தொற்றுநோயால் ஏற்படும் சவாலையும் அச்சுறுத்தலையும் எதிர்கொள்ள நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்திய அரசு எடுத்து வருகிறது. உள்நாட்டில் வைரஸ் பரவுவதைத் தடுப்பதற்கான மிக முக்கியமான காரணி, சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தால் வழங்கப்படும் ஆலோசனைகளின்படி சரியான தகவல்களை குடிமக்களுக்கு வழங்குவதும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பதும் ஆகும்.

உதவி எண்

national helpline numbers: 011-23978046, 1075 (Toll Free)

 • அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார்: 03192-232102
 • ஆந்திரப் பிரதேசம்: 104, 8297104104
 • அருணாச்சல பிரதேசம்: 104, 0360-2292777, 0360-2292774, 0360-2292775
 • அசாம்: 104
 • பீகார்: 104
 • சண்டிகர்: 9779558282
 • சத்தீஸ்கர்: 104, 0771-2235091
 • தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மற்றும் தமன் மற்றும் டையூ: 104
 • டெல்லி: 011-22307145, 1800-111-747, 8800007722
 • கோவா: 104
 • குஜராத்: 104, 079-23250818, 079-23251900
 • ஹரியானா: 8558893911
 • இமாச்சலப் பிரதேசம்: 104
 • ஜம்மு - காஷ்மீர்: 0191-2520982, 0194-2440283
 • ஜார்கண்ட்: 104
 • கர்நாடகா: 104, 1075, 080-46848600, 080-66692000, 9745697456, 080-1070
 • கேரளா: 0471-2552056
 • லடக்: 0198-2256462
 • லட்சத்தீவு: 104
 • மஹாராஷ்டிரா: 020-26127394
 • மணிப்பூர்: 0385-2411668, 1800-345-3818
 • மேகாலயா: 108, 1070
 • மிசோரம்: 102
 • மத்தியப் பிரதேசம்: 104
 • நாகாலாந்து: 7005539653, 1800-345-0019
 • ஒடிசா: 9439994859
 • புதுச்சேரி: 104
 • பஞ்சாப்: 104
 • ராஜஸ்தான்: 104, 108
 • சிக்கிம்: 104
 • தமிழ்நாடு: 044-29510500
 • தெலங்கானா: 104
 • திரிபுரா: 112, 0381-2315879, 8794534501
 • உத்தரபிரதேசம்: 1800-180-5145, 6389300137, 0522-4523000, 0522-2610145
 • உத்தரகாண்ட்: 104, 0135-2722100, 0135-2724506
 • மேற்கு வங்கம்: 1800-313-444-222, 033-23412600

புதுப்பிப்புகள் மற்றும் அறிவிப்புகள்

Last Updated on Jul 28, 2121- 04:30 hrs
Last Updated on Jul 28, 2121- 04:30 hrs

a. பதிவு செய்தல்

b. அப்பாயின்ட்மெண்ட் திட்டமிடல்

c. 2வது டோஸ் திட்டமிடல்

d. தடுப்பூசி

e. தடுப்பூசி சான்றிதழ்

f. பக்க விளைவுகளைப் புகாரளித்தல்

மைகவ் சமூக மையம்

கட்டுக்கதை/உண்மை சரிபார்ப்பு

#MyGovMythsBusters #MyGovFactCheck

சுற்றி நிறைய தவறான தகவல்கள் உள்ளன. இவை உண்மைகள்.

அனைத்து வயதினரும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்படலாம். வயதானவர்கள், மற்றும் தற்போதுள்ள மருத்துவ நிலைமைகளைக் கொண்ட மக்கள் ( போன்றவை ஆஸ்துமா, நீரிழிவு, இதயம் நோய்) வைரஸால் கடுமையாக நோய்வாய்ப்படுவதற்கு மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியதாகத் தெரிகிறது.

CORONAVIRUS COVID - 19 அறிகுறிகள்

 • High Fever
 • Dry Cough
 • Sore Throat
 • Difficulty in Breathing

how it spreads

 • Air by Cough or Sneeze
 • Personal Contact
 • Contaminated Objects
 • Mass Gathering

prevention

 • Wash your Hands often
 • Wear a Face Mask
 • Avoid Contact with Sick People
 • Always Cover Your Cough or Sneeze

வீடியோக்கள்

கட்டுக்கதை - பஸ்டர்ஸ் இவை உண்மைகள்.

 • குளிர் சீதோஷ்ணநிலை மற்றும் பனி கொரோனா வைரஸைக் கொல்ல முடியாது.
 • கொரோனா வைரஸைக் கொல்ல கை உலர்த்திகள் பயனுள்ளதாக இல்லை.
 • மூக்கை உப்பு நீரால் தொடர்ந்து கழுவுவது கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாக்கும் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை.
 • கொரோனா வைரஸ் வெப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான காலநிலை உள்ள பகுதிகளில் பரவுகிறது.
 • புற ஊதா ஒளியை கிருமிநாசினியாக பயன்படுத்தப்படக்கூடாது மேலும் தோல் எரிச்சலை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது
 • பூண்டு ஆரோக்கியமானது, ஆனால் பூண்டு சாப்பிடுவது கொரோனா வைரஸிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாத்துள்ளது என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை.
 • கொரோனா வைரஸ் கொசு கடியால் பரவாது.
 • வெப்ப ஸ்கேனர்கள் மக்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறிய முடியும், ஆனால் ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறிய முடியாது.
 • நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் வைரஸ்களுக்கு எதிராக செயல்படாது, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக மட்டுமே செயல்படுகின்றன.
 • நாய்கள் , பூனைகள் முதலிய வளர்ப்பு பிராணிகள் கொரோனா வைரஸை பரப்புகின்றன என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை.
 • உங்கள் உடல் முழுவதும் ஆல்கஹால் அல்லது குளோரின் தெளிப்பதால் உங்கள் உடலினுள் ஏற்கனவே உள்ள வைரஸ்களை அழிக்கமுடியாது
 • இன்றுவரை, கொரோனா வைரஸைத் தடுக்க அல்லது சிகிச்சையளிக்க குறிப்பிட்ட மருந்து எதுவும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
 • சூடான குளியல் கொரோனா வைரஸைத் தடுக்காது.
 • நிமோனியாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகள், நியுமோகாக்கல் தடுப்பூசி மற்றும் ஹீமோபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா பி ((எச்ஐபி) தடுப்பூசி போன்றவை, கொரோனா வைரஸுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு அழிக்காது
குறிப்பு: உள்ளடக்கத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது உலக சுகாதார அமைப்பு
tips | keyboard